Изчистиха 25 тона отпадъци от варненския район „Аспарухово“