Родни производители организираха фермерски пазар във Варна