Медицинският университет във Варна посреща Великден с красива украса