Ивайло Маринов: Втора Морска градина и пътят за Галата са ключови проекти за район Аспарухово

Новините

19-10-2023, 13:31

Снимка:

Пресцентър ГЕРБ - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Ивайло Маринов е роден е на 03.04.1968 г. в град Варна. Завършил е Висшето военно училище „Васил Левски“ в гр. Велико Търново, има и степен Магистър, специалност „Педагогика“. Професионалният му път започва в Регионално звено „Сигурност“ при РДВР – Варна, началник на отдел Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Варна при Държавна агенция „Национална сигурност“. В периода 2016 – 2017 г. заема длъжността заместник-кмет в Община Долни чифлик, а от месец май 2017 г. в район „Аспарухово“. От 2019 г. е кмет на район „Аспарухово“.

- Г-н Маринов, защо се кандидатирате за кмет на район  „ Аспарухово“?

- Район „Аспарухово“ е моя кауза. Привилегия и огромна отговорност за мен е да бъда кандидат-кмет за втори пореден мандат. Благодарение на г-н Иван Портних, кмет на община Варна и одобрени наши предложения от Общинския съвет в града  за четири години по време на първия ми мандат  район „Аспарухово“ придоби коренно различна визия и се превърна в предпочитано място за живеене. Целта на настоящата ми кандидатура е да довърша започнатите проекти, свързани с подобряването на градската среда в района и да продължим обновяването му.

- Представете  конкретните проекти!

- Най-важните проекти, върху които рабо.им активно, са насочени към подобряване на градската среда чрез ремонти на междублокови пространства и малки улици – продължаваме обновяването на района с подобряване на инфраструктурата, изграждане на нови детски и спортни площадки, паркоместа /там, където е възможно/ и кътове за отдих. Целта ни ще бъде постигната когато всеки един жител в района усети подобренията пред дома си.

Много важен проект, който предстои да реализираме е извършването на основен ремонт на пътя за квартал „Галата“ и местностите. След като вече три пъти сме подавали документи за този обект до Министерски съвет, за съжаление безрезултатно, с г-н Портних обсъдихме много сериозно въпроса. Ако държавата отново не ни подаде ръка за този важен за района инфраструктурен проект, ще направим всичко възможно той да бъде реализиран с финансови средства от бюджета на Община Варна.

Същото се отнася и до проекта за реновирането на Аспаруховия парк – отново ключов проект за района. Обновяването и превръщането на парка във втора Морска градина във Варна да се реализира със средства от общинския бюджет.

Друг започнат и не по-малко значим проект е придобиване от Община Варна на собствеността на Народно читалище „Просвета 1927“ с цел цялостен ремонт и възстановяване на основната зала за представления. В напреднала фаза на преговори сме с Областна администрация държавата да прехвърли собствеността на Общината. Целта е подкрепа на местната художествена самодейност и осигуряване на целогодишна сцена за изява на самодейци в различни сфери на обществения живот – фолклор, музика, театър, изобразително изкуство.

Превръщането на район „Аспарухово“ в атрактивна фестивална дестинация през последните две години е факт! Продължаваме да надграждаме културния календар на района, като целта ни е да се утвърдим и като туристическа дестинация. Една от основните ни задачи в тази посока е облагородяването на местност „Джанавара“ и обособяването й като музей на открито. Водим активна кореспонденция с Министерство на културата и Министерство на земеделието, теренът около Раннохристиянската църква да бъде прехвърлен за стопанисване на Община Варна с цел реализиране на проекта.

Следващите ни проекти са насочени към по-малките улици основно в квартал „Галата“, където в момента тече мащабен основен ремонт на двете главни улици, по които се движи градският транспорт.

Друг много важен е проектът, свързан с ПУП-а на местност Боровец-север. За територията на м-т Боровец-север има изработен Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/, възложен и платен от Община Варна. Планът е обявен на основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в Държавен вестник и предоставен в техническа служба на район „Аспарухово“ за разглеждане и подаване на писмени възражения, предложения и искания по проекта.

В едномесечния срок за възражения в районната администрация са входирани 360 възражения по плана, които са разгледани на ЕСУТ при Община Варна по Протокол №30 от 11.08.2022 г. Протоколното решение е за преработка на целия план и внасяне на съвет за повторно разглеждане и обявяване.

За преработване на плана е необходимо Общинският съвет при Община Варна да гласува средства, като се съобрази с приетите за основателни жалби. Ще направим всичко възможно това да се случи в най-кратки срокове. След преработване на плана от проектантите  в срок съобразен с този по договор  той ще бъде внесен на експертен съвет за съгласуване, след което ще се обяви отново в Държавен вестник и в районната администрация. Всички заинтересовани лица имат право да входират писмените си възражения в едномесечен срок. След изтичане на срока планът и жалбите ще бъдат разгледани на Експертен съвет при Община Варна.

Подробният устройствен план за територията на м-т Боровец-север ще влезе в сила за всички имоти, за които няма входирани жалби след преработката или жалбите са приети и удовлетворени, за останалите имоти жалбите ще бъдат разгледани в съда и за тях планът няма да се приложи до приключване на съдебните дела.

Към момента за м-т Боровец-север няма действащ план за регулация и застрояване и не могат да се издават разрешения за строеж, ПУП-ПРЗ и ПЗ, което спира развитието на тази голяма и вече доста населена територия.

- Кой е най-големият проблем на района и какви са Вашите решения за него?

- Най-големият проблем, с който за съжаление се сблъскваме често, е свързан с вандализма и работим усилено в тази насока, като вече сме поставили основите. Съвместно с граждани в района изградихме видеонаблюдение в местност Прибой на ул.10, където местните жители имаха проблем с недобросъвестни граждани, които изхвърляха битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места. След поставяне на камерите микросметището вече не съществува. Видеонаблюдение поставихме и на пасарелката в квартал „Аспарухово“, в резултат имаме само една вандалска проява и нарушителите бяха установени веднага. В момента обмисляме да разположим камери на още няколко възлови места.

С работна група от Община Варна сме набелязали 120 точки в кварталите „Аспарухово“ и „Галата“, където да бъде поставено видеонаблюдение с цел опазване чистотата на природата и общественото имущество от недобросъвестни граждани.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!