При следващо управление на ГЕРБ визите за Америка ще паднат