Кметът, археологът и архитектът за откриването на крепостната стена на Одесос