Професиите, които вредят най-много на здравето ни

Някои професии могат да ни дадат много пари, а други много болести

Най-рисковата професия в Щатите е тази на грижещите се за болни, възрастни хора или деца в държавни заведения. Данните са от Американското бюро по труда и са изнесени на база трудовите злополуки и болести.

13 от всеки 100 души при тази професия са претърпели злополука или болест, свързана с работата миналата година. Не по-малко вредяща на здравето е и дейността на служителите по сигурността за местната администрация и държавните служби - полицаи, пожарникари. Служителите в болничните заведения също попадат в рисковия сектор, заедно с грижещите се за болни, възрастни хора или деца в частни заведения. Опасна за здравето е работата и на строителните работници.

С опасност за здравето са и служителите в транспортния сектор, както и тези в частни авиопревозвачи. Да не забравим една много рискова и увреждаща здравето професия, в която заемат място всички служители във фабрики за цигари и напитки.