Решено: данък за лихвите от януари 2013 година

Парите

16-11-2012, 05:34

Снимка:

в-к "24 часа"

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Най-интересното от вестник "24 часа" на 16 ноември

10% данък върху лихви по срочни депозити ще има. Той влиза в сила от 1 януари 2013 г. Това реши, след 4 часа дебати, парламентът. Депутатите гласуваха на второ четене промени в закона за ДДС, в заключителните разпоредби на който е вписан новия налог. Против бе цялата опозиция. Без данък, с изричен текст, остават: безсрочните и детските влогове, както и разплащателните сметки. Лихвата ще се облага в момента на начисляването й. Банките ще я удържат всеки месец и ще превеждат сумите по сметка на НАП.

„В наредба 3 на БНБ са разграничени спестовните влогове, разплащателните сметки и депозитните сметки. Определението за облагаема лихва реферира единствено към депозитните сметки", разсея съмненията зам.- финансовият министър Владислав Горанов. "При авансово изплатени лихви те ще считат за придобити на датата на падежа на депозита, или на датата на предсрочното му прекратяване", каза още Горанов. 
Когато длъжник към хазната има няколко задължения, които не може да ги плати едновременно, до започването на принудителното им погасяване, длъжникът ще може да избере кое да бъде първо. Ако не го е направил, служебно ще се погасява най-напред онова, чийто срок изтича най-рано, решиха още депутатите.

Те гласуваха ставките за облагане на организаторите на онлайн хазарта да са еднакви с тези на обикновения - 15%. На първо четене решението бе друго - 7% за залагания по интернет и 15% за останалия.