Германци ни подаряват крематориум, от общината - само земята

Инвестицията е почти 6 млн. лева, капацитетът - 6500 кремации на година

Отдавна отлежаващата идея за строеж на крематориум във Варна отново е на дневен ред.

Създаването на дружество "Варненски крематориум" ООД с 26% процента участие от страна на общината и 74% на "Крематориум Инвест", предложиха официално инвеститорите със своя докладна, внесена в комисията по собственост към Общинския съвет. Идеята е инвеститорите изцяло да построят съоръжението, а участието на общината да се изрази в предоставянето на 4 000 кв. м земя в границите на гробищата на Тополи. 

Земята, която ще се явява апортна вноска, трябва да е на най-малко 500 метра от населеното място. На партньорите си община Варна трябва да осигури и необходимите разрешителни за инфраструктурни комуникации, предназначени за крематориума, както и да се погрижи за промяната на предназначението на терена, на който ще се строи. 

В замяна инвеститорите предлагат строителство на крематориума - от проект до въвеждане в експлоатация, включващо техническо съоръжение с една горивна двуетажна камера, цялостна пречиствателна филтърна система и всички други технически компоненти. Предвидени са прилежащи сгради, зала за траурни церемонии, хладилна камера. До крематориума ще се стига по асфалтов път с облагородени като паркове, прилежащи територии и паркоместа. Цялата инвестиция е на стойност около 3 млн. евро. 

В проекта е предложена най-модерната технология, произведена от IFZW GmbH, като една от иновациите е компютърно дистанционно управление на водещата и визуализиращата техника. Всички параметри по процеса се показват на компютър и се управляват от него.  Капацитетът на крематориума е 6000-6500 кремации на година. 

Мажоритарен дял в "Крематориум Инвест" има немската IFZW GmbH. Тя е утвърден производител на техника за кремиране и емисионни филтърни системи. Компанията доставя оборудване, въвежда го в експлоатация и го поддържа. Германската фирма предоставя и услугата строителство на крематориуми до ключ. Останалите две фирми в дружеството са родната "Нисси-Инвест" и българо-германската "АРТОЛ3000". 

Освен учредяването на капиталовото дружество "Варненски крематориум", инвеститорите предлагат да се създаде и оперативно дружество "Крематориум-Обреди", което да упражнява фактическата цялостна дейност на съоръжението. Дяловете и в това дружество ще са 26% на "Обреди" и 74% на "Крематориум Инвест". 

След като съветниците от комисията се запознаха с инвестиционното предложение, поискаха общинската фирма, занимаваща се с погребенията - "Обреди", да изготви становище, а след това да последва ново обсъждане.