Новини с таг Общински съвет Варна

Макрорамката е в размер на 764,2 млн. лева, от които 338,5 млн. лева са делегираните средства от държавата, а останалите 369,1 млн. – от приходи от местни данъци и такси.

Сесия на Варненския общински съвет започва в 10 часа. Съветниците ще гласуват бюджета на Варна за 2024-...

Мисия Варна | 21-02-2024, 13:25 | Varnautre.bg

На днешното заседание бе изтъкнато също, че от 10 януари 2024 г. е отворена за кандидатстване програмата URBACT, като кандидати по програмата могат да бъдат само общини.

Във Варна 120 проекта фигурират в списъка с проектни предложения, предвидени за финансиране със средств...

Мисия Варна | 19-02-2024, 17:47 | Varnautre.bg

В момента тече вътрешно разследване в дирекцията по собственост кой е вкарал имотите в програмата въпреки изричните инструкции да бъдат заложени единствено имоти за прекратяване на съсобственост

Пълен цирк се разигра  днес в ПК „Финанси и бюджет“ след вчерашните клетви на Коцев и...

Мисия Варна | 12-02-2024, 19:50 | Varnautre.bg

Разискванията продължават в понеделник.

Над 8 часа продължиха дебатите във финансовата комисия към местния парламент по проектобюджета на Общин...

Мисия Варна | 09-02-2024, 17:54 | Varnautre.bg

Прогнозните приходи от управление и разпореждане с имоти – общинска собственост са в размер на малко над 12,1 млн. лева.

Комисията по собственост и стопанство към ОбС-Варна прие Програма за управление и разпореждане с имоти...

Мисия Варна | 08-02-2024, 18:01 | Varnautre.bg

В документа са изведени като стратегически няколко задачи, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост.

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023-2027 г. прие ресорната комисия к...

Мисия Варна | 08-02-2024, 17:56 | Varnautre.bg

Най-голям дял в проекторамката за чистотата заемат разходите за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завод и инсталации за преработка.

Малко над 47 млн. лева от общинския бюджет са предвидени за чистотата на Варна през 2024 г. 41,5 ...

Мисия Варна | 08-02-2024, 17:48 | Varnautre.bg

Единият е на бул. „Васил Левски“ с бул. „Осми приморски полк“ (при сп. „Явор“), другият - между бул. „Владислав Варненчик“ и бул. „Христо Смирненски“.

Малко над 205,2 млн. лева е капиталовата програма на Община Варна за 2024 г. От тях 160 млн. лева са ос...

Мисия Варна | 08-02-2024, 15:46 | Varnautre.bg

Проекторамката, предложена от администрацията, възлиза на 2,05 млн. лева.

Програма „Спорт“ за 2024 г. беше одобрена на заседание на ресорната комисия към Общинс...

Спорт | 08-02-2024, 09:51 | Varnautre.bg

Искането е заради груба обида към хората с репродуктивни проблеми.

ГЕРБ – Варна настоява за незабавната оставка на доц. д-р Антон Тонев, съветник на министъра по зд...

Новините | 06-02-2024, 15:07 | Varnautre.bg

След общественото обсъждане увеличихме парите за спортни съоръжения, Спортния диспансер, Приюта за безстопанствени кучета и за кметствата на селата и районите, обясни заместник-кметът по финансите Христо Рафаилов.

Заместник-кметът на Община Варна Павел Попов внесе проектобюджета на Община Варна за 2024 в Общинския с...

Мисия Варна | 30-01-2024, 14:10 | Varnautre.bg

Съветниците гласуваха отмяна на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за продажбата на недвижим имот във варненския район „Младост“.

Общинският съвет даде съгласието си Община Варна да поиска да придобие безвъзмездно от държавата три им...

Мисия Варна | 25-01-2024, 17:05 | Varnautre.bg

Общинският съвет гласува също увеличение на капитала на „ДКЦ V Варна – Св. Екатерина“ с 22 440 лв.

Отпада таксата за издаване на удостоверение от Община Варна за наличие и липса на задължения за местни...

Мисия Варна | 25-01-2024, 16:59 | Varnautre.bg

На днешното заседание беше разгледан също отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 1 юли – 31 декември 2023 г.

Ръководствата на три комисии избра Общинският съвет на днешното си заседание. Местата бяха свободни, тъ...

Мисия Варна | 25-01-2024, 16:44 | Varnautre.bg

Съветниците трябва да решат и кой да оглави ПК „Благоустройство и комунални дейности“, ВрК „Правна“ и ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна“.

Заседание №5 на Общински съвет – Варна ще се проведе днес – 25 януари, от 9:00 часа в зала...

Мисия Варна | 25-01-2024, 09:32 | Varnautre.bg