Три месеца без масови уволнения във Варненско

И Манушев разсея слуховете, че се подготвя скрита приватизация на Пристанище Варна във връзка с идеята за отварянето на порта за граждани и превръщането на част от него в атракционна зона.

За последните три месеца няма постъпили заявления за масови уволнения вследствие на преструктуриране или закриване на даден бизнес. Това стана ясно по време на заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество. По данни на дирекция "Регионална служба по заетостта" през януари и февруари в областта 1 533 души са били устроени на работа. 

Прогнозите за следващото тримесечие са, че има възможност за разкриване на работни места по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост", като през април стартират 12 програми за 97 работни места с продължителност 6 месеца.

Заместник-областният управител Пламен Манушев разсея слуховете, че се подготвя скрита приватизация на Пристанище Варна във връзка с идеята за отварянето на порта за граждани и превръщането на част от него в атракционна зона. "Нямаме съмнение в лоялността на работещите в пристанището към процесите в града, но твърденията за загуба на работни места там са безпочвени. Затова и проектът временно е спрян" заяви областният управител Коста Базитов. Според него една от основните причини за безработицата у нас е икономическата криза, настъпила в световен мащаб преди няколко години. Изход от нея, според Базитов, е развитие на пазарните и икономически отношения и разкриването на трайни работни места. "Социалните програми решават проблема временно", каза той и предложи на следващото заседание на съвета за тристранно сътрудничество да се обсъди въпросът с потока на български работници от Гърция и Испания към България, да се обърне внимание на младежката безработица и да се заостри вниманието на Община Варна и Общинския съвет в града за по-активно и дългосрочно участие в програмата "Помощ в дома".