1000 лева глоба за снимка на бюлетина

За търговия с гласове звъним на тел. 112

1000 лева е глобата за използване на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване, напомнят от полицията по повод предстоящите частични избори в неделя. При нарушаване на забраната, комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване и подлежи на санкция в размер на 1000 лв.

Според административно наказателните разпоредби на изборния кодекс в изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Глобите за наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение пък е в размер от 1000 до 3 000 лв. Ако комисията установи нерегламентирана агитация, незабавно я отстранява, при необходимост със съдействието на полицията.

За забелязана дейност по купуване на гласове или други нарушения, свързани с упражняването на контрол и незаконно въздействие върху избирателите при провеждането на частичните местни избори, трябва да се сигнализира на тел. 112, напомнят още от полицията.