Цветан Цветанов няма да бъде разпитван по делото "Килърите" (+)

Варненският апелативен съд даде ход на делото

Варненският апелативен съд остави без уважение искането на адвокатите на подсъдимите по делото на „Килърите” за отвод на прокурор Ася Петрова, която участва като наблюдаващ прокурор, командирована от Главния прокурор на Републиката. Съдът прие всичките 7 писмени доказателства, представени по делото от прокуратурата. Отхвърлени бяха исканията за събиране на гласни доказателства, направени от защитата на Петър Стоянов. Няма да бъдат допуснати до разпит бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, Валентин Цоновски, Елза Георгиева, Севдалин Минчев и др. Съдът намира, че има достатъчно писмени доказателства, събрани във връзка с обстоятелствата, които защитата иска да бъдат изяснени допълнително. ВАС допуска изготвянето на нова съдебно финансова експертиза. Експерт ще трябва да изготви своята експертиза до 21 януари 2014 година.

Варненският апелативен съд определи като основателни и допусна до допълнителен разпит лица, поискани от защитниците на другите подсъдими: Виржиния Гогова и Алфея Димитрова, които ще бъдат доведени пред съда още на следващото съдебно заседание. Разпоредено бе да се извърши актуална справка в полицията във връзка издирването на свидетеля Калоян Иванов, който да бъде призован да свидетелства по делото на „Килърите”.
Варненският апелативен съд даде ход на делото, което в момента се докладва.

12.30

Адвокатът на подсъдимия Васил Костов отново мотивира искането за допускане на допълнителен разпит на няколко свидетели сред които Елза Георгиева, която е била домакин на склад за минерална вода и на Севдалин Минчев – управител на фирмата за търговия със същия продукт. Според защитата, този разпит ще изясни дали в склада се е съхранявало оръжието, с което е бил убит Борислав Георгиев и каква е връзката на тази дейност с Петър Стоянов. Защитата на Костов настояваше за разпит и на свидетеля Георги Пенов, който не е бил разпитван на досъдебното производство, а в съдебно заседание пред първата съдебна инстанция. Заради заплахи, които били отправени към него, е отказал да направи свободен разказ, както и да отговори на въпросите на защитата. 
Адвокат Беров, който защитава интересите на подсъдимия Петър Стоянов, поиска от втората съдебна инстанция да назначи комплексна медико-балистична експертиза. Според защитата тя трябва да отговори на въпроса с коя ръка стрелецът е произвел изстрелите и при трите убийства – на Борислав Георгиев, на Петър Лупов и на Румен Рачев. Същият адвокат оспори и писмените доказателства, представени от прокуратурата и приети от съда.
Варненският апелативен съд прецени, че няма основание да преразглежда мотивите си за приемане на писмените доказателства, представени от прокуратурата. Въззивният съд остави без уважение и исканията на защитата на Васил Костов за допълнителен разпит на Елза Георгиева, Севдалин Минчев и на Георги Пенов. 
По отношение на исканата от адвокат Беров Комплексна Медико-балистична експертиза, съставът на съда счете, че не е необходимо назначаването на такава. По делото са налични достатъчно доказателства, които изясняват въпросите, свързани със стрелбата по убитите лица.
Ход на съдебното следствие ще бъде даден в следващото съдебно заседание. Тогава ще се даде възможност на подсъдимия Петър Стоянов да даде частични обяснения по делото. Очаква се дотогава да бъде изготвена и допуснатата съдебно финансова експерти, и да бъдат призовани допуснатите до разпит лица. Делото ще продължи на 4,5 и 6 февруари 2014 година.