Невиждана цензура в новия Наказателен кодекс

Новините

08-01-2014, 08:27

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Проекторазпоредбата нарушава основни права на гражданите, защото заплашва свободата на словото и свободата на изразяване изобщо

Проектът за нов Наказателен кодекс (НК ) въвежда незапомнена цензура в България. Член 146, ал. 1 от проекта гласи, че "който противозаконно фотографира, филмира, записва или подлага на друго подобно действие другиго без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие се наказва с лишаване от свобода до една година, с пробация или с глоба".

Тази разпоредба нарушава основни права на гражданите, защото заплашва свободата на словото и свободата на изразяване изобщо. Правото на всеки да събира, търси, получава и разпространява информация е предвидено в Европейската конвенция по правата на човека и българската конституция, която забранява цензурата.

Това е цензура, каквато не е била въвеждана никога досега в България. И никъде в нормалния свят няма наказателна отговорност за такива действия. Разбира се, има определени случаи, в които един човек има право да не бъде сниман. Той обаче може да си заведе съответен иск, да иска обезщетение, но наказателна отговорност за такова нещо няма никъде. Това е абсолютно безпрецедентно, не знам дори дали в Централна Азия има подобно законодателство.

Въвеждането му ще обслужва директно политиците, тъй като защитата на личната сфера също е основно право, защитено и в конституцията, но когато става дума за публични фигури, тази сфера е по-ограничена. Лидерът на "Атака" Волен Сидеров например стана обект на скандал именно заради снимките му от плажове и екзотични дестинации. Ако НК бъде приет в този му вид, прокуратурата ще получи възможност да търси наказателна отговорност от автора на въпросните снимки.

Промените предвиждат и завишена отговорност за разгласяване на държавна и служебна тайна. По-скандалното е, че разгласяването на всяка информация, която попада в ограниченията по Закона за достъп до обществена информация, оттук нататък се превръща в престъпно деяние.

Това означава, че журналисти, които разполагат с такава информация, свързана и с нередности, няма да могат да я публикуват. Това е абсолютно скандално сваляне на нивото на основните права в България. Всичко това ще има като обществена последица едно невероятно задушаване на обществения дебат и невъзможността да се разкриват нередности, корупция и да се вадят на показ мръсните ризи.