Психолози съветваха родители за агресията у децата

Проблемите в поведението се отразявали както на пострадалите, така и на агресорите

Родители на деца с прояви се срещната с представители на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в район "Аспарухово".  На срещата психоложката на комисията Бисерка Стамова разясни пред родителите четирите основни групи на проява на тормоз – физически, вербален, психичен и социален. Според експертите за справянето с проблемите най-важно е родителите да провеждат ежедневно разговори с децата си и да обсъждат случващото се с тях.

Според експерти агресията в училищата е явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху поведението както на пострадалите деца, така и върху това на техните агресори.

Основните видове тормоз са класифицирани по следния начин:

Физически тормоз - блъскане, щипане, удряне, нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение.
Вербален тормоз - подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди.
Психичен тормоз - подмятания, подигравки, заплахи, изнудване, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи и следене.
Социален тормоз – изолиране, игнориране, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз.

График на дежурствата на приемния кабинет към комисията можете да видите тук