Намалява населението в трудоспособна възраст

Намалението с 33 000 души се случва, въпреки увеличената възраст за пенсиониране

В трудоспособна възраст в България са 4.47 млн. души (между 15 и 64 години) или 61.7% от населението, което е намаление с 0.3% спрямо предходната година, сочат данните на Националния статистически институт за 2013 г. Намалението с 33 000 души се случва, въпреки че бе увеличена възрастта за пенсиониране с четири месеца.

През 2013 година на всеки 100 души, навършили възрастта за пенсиониране, са се падали едва от 62-ма младежи, готови за труд. За сравнение, през 2001 година на мястото на всеки 100 напускащи са се появили 124 млади хора.  
 
Остаряването на населението води до повишаване на средната възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.0 години в края на 2013 година.