Колежът по туризъм отвърна на удара: И нашите деца учат в мази

Мисия Варна

08-05-2014, 16:16

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Млади таланти репетират по мази и тавани

Въпреки че Музикалното заема повече от 2/3 от спорната сграда, ръководството му настоявало да разполага с цялата сграда

Колежът по туризъм отвърна на удара след като Музикалното училище "Добри Христов" израти отоврено писмо до медиите, в което се оплака, че възитаниците му учат по мазите таваните. Двете учебни заведения делят обща сграда, а сагата продължава вече няколко десетилетия. 

Ето и пълният текст на писмото - отговор от Колежа по туризъм, което публикуваме без редакторска намеса:

По време на майски празници група родители на ученици в Националното училище по изкуствата "Добри Христов" – Варна разпространиха дълго, изпълнено с изопачени факти, писмо срещу Колежа по туризъм и Икономически университет – Варна. Повод за писмото е 40-годишната сага за съжителството на НУИ "Добри Христов" и Колеж по туризъм – Варна в сградата на ул. "Стефан Караджа". В отговор на писмото, ние, преподавателите, служителите и студентите от Колеж по туризъм – Варна за пореден път припомняме:

1. Като представители на най-старото висше училище по туризъм в България (основано 1963 г.) уважаваме талантите на Варна, възпитавани в НУИ "Добри Христов", защото те са част от духа и на българския туризъм.

2. Колеж по туризъм – Варна има неоспоримо правно основание, потвърдено по дело и от Върховния административен съд /решение № 1911/08.02.2012/, да обитава част от сградата на ул. "Стефан Караджа" 32.

3. Поради разрастването си (700 студента срещу 600 ученика в НУИ "Добри Христов") и поради правно-счетоводни пречки за инвестиране в амортизирания сграден фонд, Колеж по туризъм – Варна провежда учебния си процес в спорната сграда по необходимост и по липса на алтернатива.

4. Търсейки усилено вариант за решаване на проблема, Икономически университет – Варна излезе с конструктивно предложение към правителството за обособяване и получаване на част от общия парцел в размер на 1700 кв.м, на който да изгради със собствени средства модерна сграда за нуждите на Колеж по туризъм – Варна. Предложението на Икономически университет – Варна е изготвено от специалисти по градоустройство и архитектура. При този вариант съществуващата спорна сграда ще остане изцяло във владение и за нуждите на НУИ "Добри Христов".

5. По време на проведената на 29.04.2014г., по инициатива на Министерство на културата, среща при Областния управител на област Варна Иван Великов за разрешаване на проблема със съжителството на Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна и НУИ "Добри Христов" – Варна в общата сграда, представителите на НУИ "Добри Христов", в лицето на неговия директор и училищното настоятелство, реагираха крайно неконструктивно на предложението на Икономиечски университет – Варна. Въпреки че НУИ "Добри Христов" заема повече от 2/3 от спорната сграда и в него се обучават по-малко ученици отколкото са студентите в Колеж по туризъм – Варна, ръководството на училището агресивно настоява да разполага с цялата сграда, а колежът да бъде изхвърлен в периферията на града. Следва да отбележим, че стаите, в които се обучават колежаните са 10, две от които – в мазата. Това създава трудности за цялостната организация на учебния процес – учи се целодневно, с разпокъсан график, като за лекционните дисциплини студентите пътуват от Колежа до Втори корпус на Икономически университет – Варна, за да използват една от натоварените му аудитории.

На "загрижените" родители на учениците в НУИ "Добри Христов" и на неговото ръководство заявяваме:
1. Икономически университет – Варна обучава 13 000 студенти и генерира годишно над 100 000 000 лева приходи от потребление на територията на община Варна. Институцията е икономически стабилна, защото се управлява професионално. И въпреки приноса си към държавата и общината, Университетът изпитва остра нужда от сграден фонд, включително и за нуждите на Колежа по туризъм.

2. Икономически университет – Варна и Колеж по туризъм – Варна търсят и предлагат конструктивно решение на проблема със съжителството на двете учебни заведения.

3. Икономически университет – Варна и Колеж по туризъм – Варна няма да се приобщят към агресивен и нецивилизован подход за разрешаване на спора за сградата, подбуждайки към конфронтация и гражданско неподчинение, тъй като подобно поведение категорично не се вписва в културните измерения на съвременното общество.

4. "Загрижените" родители да влязат и видят допотопното парно-"бомба" в частта от сградата, обитавана от НУИ "Добри Христов", да изискват от ръководството на училището да осъществява постоянен контрол върху недопустимото поведение на учениците непосредствено до оградата на двора: тютюнопушене, консумация на алкохол и др., да обърнат внимание на ремонтирания си покрив, който при дъжд тече повече от неремонтирания покрив над колежанската част от сградата, а не да гледат в подредения двор на Икономическия университет – Варна.

Необходимо е да се подчертае, че въпреки изключително трудните условия, в които протича учебният процес на колежаните, Колеж по туризъм – Варна за пореден път зае първо място в рейтинговата класация на висшите учебни заведения по професионално направление "Туризъм" в страната и получи най-високата оценка при последната държавна акредитация. Това доказва, че залог за успеха на всяка образователна институция са преди всичко високият професионализъм, добрият мениджмънт и стремежът да бъдат преодолявани трудностите не чрез нападки и конфронтация, а чрез цивилизован диалог.
40-годишната сага може да приключи за една година, ако се подходи добронамерено и се съдейства за реализиране на конструктивното предложение на Икономически университет – Варна за построяване на нова сграда на Колежа по туризъм в част от настоящия парцел на ул. "Стефан Караджа" 32-34.