Даваме половината си пари за храна и жилище

Ядем повече зеленчуци, месо и яйца, ограничили сме картофите, хляба и киселото мляко

50,6% от разходите на домакинствата отиват за храна и жилище (ток, вода и др.). Това показва изследване на Националния статистически институт за първото тримесечие на тази година. Общият разход на лице от домакинство за първите три месеца е 1 030 лв. и остава почти непроменен спрямо  същия период на миналата година.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 6.1% и през първото тримесечие на 2014 г. са 348 лв. средно на лице в домакинство. Относителният им дял в общия разход се увеличава с 1.8 процентни пункта и представлява 33.8% от него през първото тримесечие на 2014 година.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) намаляват от 193 лв. през първото тримесечие на 2013 г. на 173 лв. средно на лице от домакинство през същото тримесечие на 2014 година. Делът им в общия разход намалява през разглеждания период с 2 процентни пункта.

Разходите за здравеопазване се увеличават през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 г. от 57 на 60 лв., а относителният им дял нараства с 0.2 процентни пункта и представлява 5.8% от общия разход.

Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения се увеличават със 7.7% и достигат 121 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства с 0.8 процентни пункта и е 11.8% от общия разход на домакинствата през 2014 година.

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 6.8% и през първото тримесечие на 2014 г. възлизат на 44 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.3%, което е с 0.3 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2013 година.

Увеличават се и разходите за облекло и обувки. През първото тримесечие на 2014 г. те са 33 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.3%, което е с 0.5 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2013 година.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство  се променя през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 година. Увеличение се наблюдава при консумацията на плодове - от 9.7 на 11.2 кг, зеленчуци - от 8.8 на 9.7 кг, месо - от 7.9 на 8.1 кг, и на яйца - от 33 на 35 броя. По-съществено намалява потреблението на картофи -  от 8.1 на 7.5 кг, хляб и тестени изделия - от 24.2 на 23.8 кг, и на кисело мляко - от 6.6 на 6.4 килограма.