Варненски ученици следят правосъдието отблизо

Мисия Варна

04-06-2014, 16:11

Снимка:

© Varnautre.bg/Архив

Автор:

varnautre.bg

Всичко от Автора

Ще могат да присъстват, наблюдават и обсъждат реални дела, свързани с разпространението на наркотици

Ученици ще наблюдават реални наказателни дела, свързани с разпространението и продажбата на наркотици. Проектът "Правосъдие отблизо" е иницииран от председателя на Апелативен съд Варна Ванухи Аракелян и ще задълбочи  взаимодействието между съдилищата от района със средните общообразователни и специализирани училища.

Проект "Правосъдие отблизо", предвижда провеждането на специфична форма на "Открит ден" в съда. Тя е свързана с възможността ученици от ІХ-ХІІ класове на средните училища да присъстват в съдебни заседания на реални съдебни процеси по първоинстанционни наказателни дела от общ характер, свързани с притежание, производство, разпространение и употреба на наркотични и упойващи вещества.
Предметът на делата, които учениците могат да наблюдават непосредствено би могъл да се разшири, включително и с престъпления, свързани с насилие в обществото, посегателства, или с престъпни деяния, които засягат обществени ценности.

При провеждане на този специфичен модел на "Открит ден" в съда, младите хора следва предварително да се запознаят с данни и факти по наблюдаваните от тях дела. Участниците в тези форми задължително и преди посещението в съда ще получават информация за правилата за поведение в съдебната зала и специфичния режим на пребиваване в институцията. След приключване на делото, което учениците са наблюдавали в съдебната зала, при възможност младите хора могат да коментират казуса със съдията докладчик. В рамките на този разговор могат да получат и отговори на въпросите, които са възникнали в процеса на наблюдението на съдебния казус.

Създадена е организация и през месец юни в Окръжен съд Варна две групи ученици ще наблюдават реални наказателни дела, свързани с разпространението и продажбата на наркотици. Проектът се популяризира и сред другите съдилища от апелативния регион. Участието на съдиите в тези специфични образователни форми за работа с млади хора в съда е доброволно, не се заплаща допълнително и се провежда по нарочно разработена методика.