Природозащитници: Предложението за парк "Българско Черноморие" – конфликтно и непълно

Министерство на околната среда и водите не се е постарало въобще да подготви качествено предложение за бъдещия парк

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" изрази своята подкрепа за решението на Народното събрание за създаване на нов национален парк "Българско Черноморие". Според тях това решение отговаря на задълженията на България, заедно с Румъния, в рамките на Европейския съюз да опази природното наследство на Черноморския биогеографски регион.

Природозащитниците обаче смятат, че Министерство на околната среда и водите не се е постарало въобще да подготви качествено предложение за бъдещия парк. Това вероятно се дължи и на избрания подход за пренебрегване на консултациите при подготовка на предложението през последната година.

В писмо до медиите са описани следните пропуски:

-Приложените карти за граници на Национален парк "Българско Черноморие" се различават, което е изключително несериозно от страна на МОСВ за такова важно предложение.

-В обхвата на защитената територия са включени имоти, които са част от населени места и селищни образувания, които не могат да бъдат обявени за защитена територия съгласно чл. 18 на Закона за защитените територии.

-В предложението са направени необясними пропуски за някои от най-важните екосистеми, биотопи и ландшафти на Черноморието: големи територии около Иракли, Емона и Кара дере, бреговете на Дуранкулашко езеро, дюните на Шабленската тузла, степите на Калиакра около с.Българево, дялове от Камчийски пясъци, дялове от Поморийско езеро, Паша дере, езерата Вая и Мандра, част от Ропотамо, дюните на Корал и т.н. Напълно непонятно е как се защитава част от езеро или влажна зона.

-В предложението не е включена никаква площ от акваторията на Черно море.

- Предложената заповед за обявяване цитира отменени преди десетилетия закони и административни органи, които не съществуват от над 15 години.

-В предложението са включени и някои територии с по-малка природозащитна стойност или с вече увреден ландшафт - но натоварващи излишно предложението като обща площ и създаващи потенциални мотиви за отхвърляне на предложението.

Коалицията "За да остане природа в България“ смята, че подобно натрупване на грешки и пропуски цели единствено бламиране на идеята за създаване на нов национален парк и е продължаване на дългогодишната политика на МОСВ за стопиране на процесите по създаването на нови големи защитени територии и поощряване на противопоставянето в обществото.
Препоръката е за разширяване на консултативния процес по обявяването на четвъртия национален парк на България с провеждане на обществени обсъждания.

Коалицията ще представи своята пълна позиция и предложения по обхвата и границите на парк Българско Черноморие на пресконференция в Пресклуб БТА в сряда от 10 ч. и ще ги депозира на общественото обсъждане на 19 юни 2014 г. във Варна.

По-рано днес от Национална асоциация "Българско Черноморие" обявиха, че правителството, което си отива, ще подари на Тома Белев цялото българско Черноморие, а зад екологичните мотиви на парка стои най-чудовищната далавера в българската история, която ще обрече държавата и народа на тотален фалит.