Младежи в неравностойно положение станаха социални предприемачи

Мисия Варна

17-06-2014, 13:40

Автор:

varnautre.bg

Всичко от Автора

Младите хора ще разработват свои проекти свързани с алтернативната заетост

22 младежи от Варна, сред които и младежи в неравностойно положение и безработни младежи завършиха обучение по социално предприемачество, което се проведе в рамките на проект на сдружение „ЦРПБ”, финансиран по програма „Младежта в действие” на ЕК. Проектът имаше за цел да се противопостави на младежката безработица чрез промотиране на социалното предприемачество като форма на заетост за уязвими групи младежи.

Основните дейности в младежката инициатива бяха провеждане на неформално обучение за стариране и развитие на социално предприятие, разработка на 3 бизнес плана и маркетингови стратегии за развитие на социални предприятия от участниците, провеждане на консултации с експерти и изготвяне на документация за регистриране на социално предприятие,  провеждане на младежка конференция, подготовка и разпространение сред целевите групи на Наръчник с основните стъпки за създаване на социално предприятие.

Основният продукт от инициативата беше създаването на 1 социално предприятие от младежите - участници в проекта под формата на сдружение с нестопанска цел. Сдружението е създадено от младежи за работа с младежи, най-вече от социално уязвими групи.

Предстои младите хора да разработват свои проекти, да бъдат ангажирани в дейности за осмисляне на тяхното свободно време и осигуряване на алтернативна заетост.

Постигнатите резултати са свързани с провокиране на предприемаческия дух на младите хора, подобряване на възможностите за заетост и доходи, социална интеграция на уязвимите групи, вдъхване на чувство за оптимизъм, изграждане и утвърждаване на чувство за толерантност между младежите чрез взаимодействие и работа в екип.

Пряко в дейностите бяха включени общо 62 младежи, като още 300 младежи бяха достигнати индиректно чрез разпространение на печатните материали, издадени в рамките на проекта