Що е то профилактика след наводнения?

Животът

23-06-2014, 14:49

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Хората не са подготвени за подобни бедствени ситуации

Проливните дъждове през последните дни предизвикаха наводнения в населени места на територията на цялата страна. Това води до опасност от заразяване на питейната вода и хранителните продукти, както и до замърсяване на битовата и производствена среда с тиня, отточни води, органични отпадъци и др. В тази ситуация се понижават стандартите на личната и обществена хигиена. Всички тези фактори могат да доведат до възникване на здравно – хигиенни неблагополучия, хранителни отравяния и епидемични взривове.

Хората често не са подготвени за подобни бедствени ситуации. Това налага необходимостта те да бъдат предварително информирани за най – важните профилактични мероприятия, които биха свели до минимум потенциалния здравен риск:

- При влошаване качествата на питейната вода да се използва преварена или фабрично бутилирана вода.

- Да не се ползва водата от местни водоизточници /кладенци, бунари/ до овладяване на бедственото положение. Използването им трябва да става след извършване на щателна дезинфекция, както на водата в тях, така и на съдовете за изчерпването й.

- Да се поддържа стриктна лична хигиена / миене на ръцете преди хранене и след ползване на санитарния възел /.

- При наводняване на помещения в домакинствата, да се организира почистването и дезинфекцирането им.

- Да се извърши щателно почистване и дезинфекция на съдовете и изваряване на приборите за хранене.

- Да не се използват хранителни продукти, които са съхранявани в наводнените помещения.

- След наводнения съществува опасност от възникване на заразни заболявания. При поява на симптоми, като: температура, отпадналост, болки в мускулите, обриви, жълтеница, диария, гадене, повръщане и др., да се потърси своевременно медицинска помощ и да не се прибягва до самолечение.

- При хора, преживели стресови ситуации могат да се появят промени в емоционалното им състояние /фобии, депресия, връщане на спомени от бедственото положение/. Могат да се появят и нервно – вегетативни смущения, като: зачервяване на лицето, сърцебиене, изпотяване, студени крайници и др. При възникване на такива оплаквания е необходимо да се направи консултация с психолог или психиатър, с цел превенция на по - тежки психични отклонения.

- При нанесени щети в хранителни обекти /търговски, складове и предприятия за производство на храни и др./, да се уведомява незабавно съответната Районна здравна инспекция и Българска агенция по безопасност на храните за последващ оглед на място и вземане на съответни мерки за предотвратяване на хранителни заболявания.

Мерки за безопасност, почистване и дезинфекция на жилищата, пострадали от наводнения

- Предприемане на мерки по отношение на храните:

ДА СЕ УНИЩОЖАТ следните храни, засегнати от наводненията: Месо, месни продукти, мляко, млечни продукти, риба и яйца;Отворени консерви или опаковки с храни; Домашно консервирани храни;Всички храни в картонена, хартиена или целофанова опаковка или обвити с фолио;Подправки, кафе, какао и други подобни опаковани в метални кутии;Всички консерви с увредена опаковка;Бутилирани напитки и храни, в опаковки затворени с капачки или запушалки.

- Пресните плодове и зеленчуци, залети от наводненията, да се консумират при следните условия: Картофи, моркови, ябълки и други твърди плодове, трябва да се измиват щателно, да се обелят и да се консумират след преминаване на топлинна обработка; Цитросовите плодове трябва да се измиват щателно и да се обелват преди консумация; ДА НЕ СЕ ДОПУСКА КОНСУМАЦИЯТА на залети листни зеленчуци, както и на такива с увредена повърхност.

- Стерилизираните консерви, засегнати от наводненията, могат да се използват при спазване на следната процедура: Премахват се хартиените етикети; Опаковките се измиват щателно с четка, топла вода и миещ препарат, след което се дезинфекцират с дезинфекционен разтвор и се изплакват с чиста вода; Изсушават се преди отваряне или съхранение; Поставят се етикети с изписана дата на трайност. Препоръчва се преди консумация консервираната храна да се доведе до завиране.

- Да се извърши изгребване на тинята и наносите от засегнатите площи;

- Да се извърши почистване и саниране / механично измиване и дезинфекция / на всички залети помещения;

- Предприемането на мерки по отношение на засегнатите от наводненията прибори, посуда и инвентар, е в зависимост от материала, от който са изработени: изработените от порести материали, като дърво, пластмаси, каучук и еластомери, както и тези с нарушена повърхност, да се унищожат и да не се допускат за употреба; изработените от метал, порцелан, керамика или стъкло, да се подложат на щателно измиване с четка, топла вода и миещ препарат, след което да се дезинфекцират чрез изваряване за 10 мин. или потапяне в дезинфекционен разтвор;

Спазването на тези мерки би снижило риска от възникване на хранителни отравяния или заразни заболявания.