Варненският окръжен съд смени банката, новите сметки - в Райфайзенбанк

Мисия Варна

24-06-2014, 13:59

Снимка:

varnautre.bg

Автор:

varnautre.bg

Всичко от Автора

Започва незабавното разплащане и приемане на парични суми по такси, глоби и съдебни разноски

Със съдействието на ВСС от днес 24 юни, Варненският окръжен съд има нови банкови сметки в Райфайзенбанк ЕАД. Разкриването им позволява незабавното възстановяване на разплащането и  приемането на парични суми за държавни такси, депозити, глоби, съдебни разноски и гаранции. Пълната информация за новите банкови сметки на ВОС е публикувана на две места в сайта на институцията - в линковете: "Такси, събирани от съда" и "Контакти и банкова информация".

БАНКОВИ СМЕТКИ ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА

"РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД

Основание :  Такса вещи лица, Гаранции , Депозити

IBAN  BG 77 RZBB 9155 33200 657 01
BIC  RZBBBGSF

"РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД

Основание : Държавни такси, Глоби, Съдебни разноски

IBAN  BG 37 RZBB  9155  31200 657 10
BIC  RZBBBGSF