Казусът: Ромски махали

Нарушава ли събарянето на незаконните жилища европейското законодателство

Задочен спор между Българския хелзинкски комитет (БХК) и кмета на район "Валдиславово" Неделчо Михайлов се заформи днес по повод започналото събаряне на незаконни постройки в ромските махали - първо във Варна, а вчера - и в Стара Загора.

Българският хелзинкски комитет (БХК) разпространи осъдителна позиция по случилото се в Стара Загора, цитирана от dnevnik.bg.

Според нея "достойната за презрение акция представлява нарушение на Европейската конвенция за правата на човека, подчертават от БХК и напомнят, че през април 2012 г. Европейският съд по правата на човека е постановил осъдително решение по делото ("Йорданова и други срещу България") тъкмо за такова малтретиране на хора. Съдът осъди държавата (макар тя дори да не бе разрушила домовете на жалбоподателите, а само бе опитала да го направи) заради опитите на властта в София да премахне ромските домове в "Баталова воденица" през 2005 и 2008 г.

Съдът установи нарушение на Член 8 от Конвенцията - правото на дом и на зачитане на личния и семейния живот. Съдът изрично се произнесе, че държавата е длъжна да се съобразява с последиците за засегнатите и най-вече – риска от бездомност. Тя е длъжна да поема отговорност за собствения си принос за възникване на такива жилища и да не предприема несъразмерни действия.

Съдът изрично указа на България да измени Закона за общинската собственост, който предвижда безогледни евикции. България не само не изпълни това свое международноправно задължение, но и грубо рецидивира в настоящия случай. Това антицивилизовано, преднамерено газещо поведение я дисквалифицира като държава, основана на върховенството на правото. Международното право стои над Закона за общинската собственост и така е по силата на българската Конституция. Публичното, показно разрушаване на човешки домове като медиатизирано зрелище с цел извличане на политически дивиденти от популярните антиромски чувства е форма на институционализирано расистко насилие. То съставлява унизително отнасяне по смисъла на Член 3 от Европейската конвенция за правата на човека".

"Малко яснота за позицията и твърденията на Българския Хелзинкски Комитет относно акциите срещу незаконните постройки в Родината", днес внесе Неделчо Михайлов, натоварен от кмета Иван Портних да извърши процедурата по установяване и премахване на незаконното строителство в район "Владиславово". Във Фейсбук той написа: "Понеже дамите и господата от тази институция обичат да замерят българските местни власти с членове и алинеи, които пък други подемат с удоволствие, ще се опитам да внеса малко яснота в т.нар. митичен "европейски закон за единственото жилище". Той стана малко като градска легенда - всички говорят за него, ама никой не го е виждал.

Цялата юридическа конструкция на Комитета по тазгодишните казуси - Варна и Стара Загора, се държи на два крайъгълни камъка:

1. Решението на Европейския съд по правата на човека в Страсбург по делото "Йорданова и други срещу България".
Делото е заведено от цигани и засяга двата опита на общинската власт в София да премахне циганския квартал "Баталова воденица” - през 2005-2006 година и през 2008 година.
Съдът постановява, че държавата няма право да изважда хората от "Баталова воденица”, понеже ще наруши правото им на дом и на личен и семеен живот, но не им присъжда обезщетения. Решението мисля, че е от 2012 година. Съдът също така нареди България да внесе поправки в Закона за общинската собственост, мисля, че беше чл 65, който предвижда изземване на общински терени от хора, които ги владеят без основание.
2. Според Съда в Страсбург и БХК въпросното решение е взето в тясна връзка с нарушаването на чл. 8 от Европейската Конвенция за правата на човека.
Да го прочетем :
ЧЛЕН 8
Право на зачитане на личния и семейния живот

1. Всеки има право на неприкосновеност на личния и семейния си живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията.
2. Намесата на държавните власти в упражняването на това право е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на
националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на
правата и свободите на другите.

Заслужава да се обърне особено внимание на т. 2 от чл.8 - особено в частта след първата запетая. Защото там е заровено кучето... :

1. Като оставим настрана решението от 2012 година - първата теза на БХК - за частен случай, а не приета практика - чл. 8 от Конвенцията дава въможност при добра мотивация от страна на местните власти - в случая Стара Загора да произведат такива действия. 

2. А ако имаме предвид, че решението от Страсбург касае настанени на общинска земя, вероятно ще е много интересно да се знае, че незаконните постройки във Варна - ерго Гъбена махала и Максуда се намират на изцяло частни терени.

Толкова за митичния европейски закон за единственото жилище..."