Офицерският плаж пак забранен за къпане заради фекални води

Забраната е втора за това лято

Регионалната здравна инспекция във Варна отново забранява къпането на Офицерския плаж. Причината са констатирани неблагоприятни резултати по показателите "ешерихия коли" и "чревни ентерококи", което пак говори за наличие на фекално замърсяване на зоната.

От РЗИ-Варна са предприети административни мерки за забраната. Изпратени са уведомителни писма до всички отговорни институции: Областна администрация, община Варна, Басейнова дирекция, РИОСВ и ВиК, за предприемане на спешни мерки, съобразно тяхната компетентност.

При регулярния мониторинг извършван от РЗИ, резултатите от всички останали зони за къпане отговарят на изискванията за води за къпане.

Забраната за къпането на Офицерския плаж е втора за това лято. Първият път, РЗИ отчете повишени показатели на "ешерихия коли" и "чревни ентерококи" на 3 юли и забраната за къпане продължи до 17 юли.