Нови учебници по история

В сегашните фактите са изкривени, смятат учени

Ще има преглед на учебниците по история в духа на историческата истина, това обявиха видни наши учени и професори-историци. Те имат намерение да напишат чисто нови учебници. Конкретният повод е спорът дали историята е отразена достоверно в учебника за 3 клас по предмета “Човек и общество”. Известни историци, сред които Божидар Димитров и Георги Марков, подготвят и специален Инициативен комитет.

Директорът на Националния исторически музей проф. Божидар Димитров изцяло подкрепя своя по-млад колега – директор на Историческия музей в Добрич Костадин Костадинов, че историческите факти в учебника за трети клас ”Човекът и обществото” не са предадени достоверно.

”Не може Левски да бъде изясняван в три изречения като обикновен нарушител на свещения ред, арестуван законно от османската полиция и екзекутиран едва ли не напълно заслужено. И още - не може да се казва, че за Освобождението ни най-голяма заслуга имат САЩ, Великобритания и чак на трето място-Русия. И това при положение,че Велкобритания е била против българското освобождение, а САЩ все още не са били Велика сила.”, посочи проф. Димитров, цитиран от БНТ.

Той допълва, че не може за Симеон Велики да пише,че резултатите от неговите усилия, войни, в църковно отношение, създаване на Българска патриаршия, Златния век за българската книжнина, нямат никакви последствия за развитието на България. "Напротив. Има и то огромни, само че човек трябва да ги знае”, посчва проф. Димитров.

Затова според него учебниците трябва не просто да се пренапишат, а да се напишат отново в съгласие с историческата истина. Причината за сегашното им “безлично” състояние той вижда в криворазбраните представи за демокрация и съжителство между различните етноси в България. Учителите също смятат, че учебниците по история имат нужда от промяна.

”В чисто исторически план историческите факти не са поднесени в най-голямата реалност и действителност. Добре да бъдат пренаписани, но не само от професори.Хубаво би било да се допитат до началния учител или до учители – историци от горната образователна степен ,тъй като все пак ние в годините се старахме пък да се борим с академичността в учебниците”, казва Жулиета Димитрова, начален учител.

От Инициативния комитет са готови да се заемат с написването на учебниците, ако им бъде възложено.Тук обаче възниква един голям проблем. Дори и да спечелят конкурса на просветното министерство или наистина с консенсус им бъде възложена тази задача, нови учебници не могат да се появат докато няма нови учебни програми.Те пък трябва да са заложени в нов Закон за училищното образование.Закон, който чакаме вече осем години.