Настроение, музика и вкусни рибни изкушения във Вълчи дол

Рибните празници в община Вълчи дол ще продължат до 22 септември

С много настроение, музика и вкусни рибни изкушения стартира Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол. Събитието беше открито от кмета на община Вълчи Дол – инж. Пенка Йорданова.

На площада в града се събраха стотици посетители, които имаха възможност да опитат както различни рибни деликатеси, така и нетрадиционния, но здравословен шейк от спирулина. На дамите бяха предложени разнообразни козметични процедури от водорасли.

Посетители имаха възможност да разгледат над 24 вида живи риби и аквакултури, разположени в читалището в град Вълчи дол.

За доброто настроение на посетителите се грижеха популярният радиоводещ Димитър Горчев и Йелена Джоржевич. За най – малките те бяха подготвили забавни викторини и много награди. Богатата музикална програма, подготвена от организаторите докосна сърцата на посетителите, които се хванаха на дълго хоро.

Рибните празници в община Вълчи дол ще продължат до 22 септември. Посетителите ще имат удоволствието да участват в предвидените: риболовно състезание, дегустации на риба и рибни продукти, както да участват в кулинарно състезание. За най - малките ще бъде организиран детски карнавал с разнообразни игри, забавления и награди. На 20 Септември в град Вълчи дол ще се проведе Фестивал, посветен на продукти от рибарство и аквакултури с богата концертна програма с участието на Бънджи сингърс и поп идолът МИРО.

Дейностите са част от проект "Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол", мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании", Ос № 3 "Мерки от общ интерес", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г. на Република България, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Вълчи дол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.