Вдигат лихвите по депозитите

Новините

28-10-2014, 06:59

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Потребителските кредити поскъпват, а жилищните заеми поевтиняват

Лихвите по банковите депозити през септември се увеличават, сочат данните на БНБ. Лихвите нарастват, след като в предишните три месеца имаше ясна тенденция за понижаването им. Макар и минимално, през септември се отчита ръст на лихвите както по депозитите на гражданите, така и по тези на фирмите. Спрямо август средният лихвен процент по влоговете на граждани в левове се увеличава с 0,03 процентни пункта (пр.п.) до 2,75%, а по тези в евро - с 0,06 пр.п. до 2,56%. При влоговете на бизнеса през септември средната лихва по тези в левовите се повишава с 0,33 пр.п. до 1,92%, а по евровите се вдига с 0,29 пр.п. до 1,48%. Това повишаване на средните лихви по новите влогове на домакинствата и бизнеса обаче не отразява тенденция на пазара като цяло, коментираха финансисти. По-вероятно се дължи на минимално вдигане на лихвите от страна на няколко банки или на появяването на пазара на нови депозитни продукти. Това е съпроводено със запазване на лихвите или дори минимално намаляване при останалите банки.
За разлика от депозитите, при кредитите през септември няма ясно изразена посока на движение на лихвите. Така например годишният процент на разходите (ГПР, който включва освен лихвите и всички такси и комисиони на банките) при жилищните кредити намалява, но при потребителските заеми се увеличава. Така средният ГПР на всички жилищни заеми намалява с 15 пр. п. до 7,13% за тези в левове и 7,78% за тези в евро. А ГПР на потребителските заеми в левове нараства с 0,07 пр.п. до 12,33%.
Подобно е и положението и при кредитите за бизнеса. С 0,03 пр. п. до 6,53% падат лихвите по левовите заеми за фирмите в размер до 1 млн. евро. Но при малките кредити в евро, както и при всички заеми в размер над 1 млн. евро лихвите се повишават. Най-голям е ръстът на лихвите по левовите заеми за бизнеса в размер над 1 млн. евро - с 0,25 пр.п. до 6,11%.