158 000 корупционни сделки се правят месечно у нас

Парите

12-12-2014, 06:56

Снимка:

© Pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Корупцията у нас била на кризисно ниво

Пик на корупцията в България отчете докладът на Центъра за изследване на демокрацията

Пик на корупция във всички сфери на държавата отчита годишният доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). През последната година са станали около 158 000 корупционни сделки на месец.

Според изследването, само в Албания нивото на корупция е по-високо от това у нас. През 2014 г. се регистрират най-високите нива на участие на българското население в корупционни сделки за последните 15 години. Повечето от тях се извършват по инициатива на държавната администрация, чиито служители упражняват корупционен натиск върху гражданите да плащат за извършването на административни услуги.

Податливостта на корупция на гражданите през 2014 г. е на равнище, сходно на наблюдаваното през 1999 г., въпреки покачващата се нетърпимост към корупционното поведение. Фактът, че повечето български граждани не приемат корупцията, но въпреки това са склонни да участват в нея, показва наличието на структурен проблем на управлението в българското общество: корупцията се превръща в допълнителна цена за ползване на административни услуги.

В бизнес сектора ефективността на корупцията като метод за разрешаване на проблеми се повишава през 2014 г. Повечето фирми нямат доверие на публичните институции и не смятат, че получават равноправно третиране в съда. Подобно отношение изглежда основателно на фона на сериозните разхищения, които се наблюдават на всички равнища на управление и в ключови сектори с преобладаваща държавна собственост, като енергетиката, в следствие на които държавният дълг нарасна през последните години с близо 10 процентни пункта, а в общественото пространство ежедневно се появява информация за злоупотреби при обществените поръчки.

През 2014 г. българското общество стана свидетел и на проявления на политическа корупция в застрашителен мащаб. Възходът и падението на Корпоративна търговска банка недвусмислено демонстрираха, че завладяването на държавата от частни интереси е достигнало дори до най-силните правоприлагащи органи като Прокуратурата, финансовото разузнаване и БНБ. Сагата „Южен поток" от своя страна разкри колко високо е достигнала корупцията в държавните институции, предвид това, че интересите на трети страни (като Русия) успяха да диктуват условия на българския парламент и българското правителство за сметка на българските и европейските интереси.

През 2014 г. българското общество стана свидетел и на проявления на политическа корупция в застрашителен мащаб. Възходът и падението на Корпоративна търговска банка недвусмислено демонстрираха, че завладяването на държавата от частни интереси е достигнало дори до най-силните правоприлагащи органи като Прокуратурата, финансовото разузнаване и БНБ. Сагата „Южен поток" от своя страна разкри колко високо е достигнала корупцията в държавните институции, предвид това, че интересите на трети страни (като Русия) успяха да диктуват условия на българския парламент и българското правителство за сметка на българските и европейските интереси.

Вицепремиерът по държавната администрация Румяна Бъчварова коментира, че докладът е труден за четене, защото констатациите са изключително тежки и категорични. "Нуждаем се от един нов антикорупционен план за действие. Не толкова стратегия, колкото план, който да определя конкретните мерки и да дава реалната перспектива затова, което трябва да бъде направено. Аз лично мога да се ангажирам с това, че този план ще бъде разработен на базата на констатациите", допълни Бъчварова.