Училища и детски градини сами ще избират доставчик на ток

Общината пуска търгове за всички свои образователни и здравни институции

След като извади около 5000 лампи от уличното осветление на свободния пазар за еленергия Община Варна започва процедура за избор на доставчик и за всички детски градини, ясли, училища и поликлиники. Това съобщи днес кметът Иван Портних.

Според него икономията от първия договор, сключен след търг по Закона за обществените поръчки, е около 20%. Той е за около 1/6-а от уличното осветление в града, което включва над 33000 лампи. Икономията само от този договор възлиза на над 100 000 лева на година. В конкурса, запонал през февруари миналата година, с оферти участваха общо 7 електроразпределителни дружества. Най-изгодна цена предложи Енерго-про - с близо 2,5 пъти по-ниска от досегашната, на която е продавало ток на Общината.

Предстои обединяването на други линии, така че те да отговорят на изискването за индиректно мерене и 100 киловатчаса потребление. След това ще бъде обявена нова обществена поръчка и за тях.

Общо 5 млн. лева плаща годишно Община Варна за ток. Новите договори могат да намалят тази сума наполовина. В сумата не влизат училищата и детските градини, които са на отделни сметки, които обаче отново се плащат от общинската хазна, макар и под формата на делегирани бюджети. Все още се водят преговори как учебните заведения също да излязат на свободния пазар, тъй като потреблението им отговаря на изискването на закона. Общината настоява това да стане с обща поръчка за всички детски градини и училища, за да бъде постигната по-изгодна цена при наддаването.

С промените в Закона за енергетиката от 5 юли 2013 всички потребители на средно напрежение излязоха на свободния пазар и могат да договарят цената на електричеството с лицензираните търговци на електроенергия. Тази промяна е част от стъпките за либерализиране на енергийния пазар в България.
Така от началото на август миналата година беше намален кръгът на „защитените“ потребители, чиято цена на електрическата енергия се регулира от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). На този етап на пазара остават и „защитени“ потребители - всички домакинства, както и фирмите, присъединени на ниско напрежение, за които ДКЕВР ще продължи да определя цени за регулиран пазар. Останалите консуматори трябва да са на свободния пазар.