Житният режим - кога, как и най-вече защо

Хороскоп

04-02-2015, 11:59

Снимка:

imgbase.info

Автор:

Елена Пенчева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Пълнолуние в Лъв: Преглед на амбициите

Житният режим на Петър Дънов

Кога да започнем и как да се подготвим съзнателно за февруарското пречистване на душата и тялото по Учителя Дънов

Дойде ли февруари, темата за житния режим се превръща в масов феномен, за който всички говорят, но като че ли пропускат основното - това не е диета. Това е духовна практика. А духовните практики, за разлика от светските, се подчиняват на едно важно правило - не говори, а прави! Те затова са духовни, защото мястото им е в нашето сакрално пространство. Защото от всичкото това говорене вече не знаем през февруари ли го правим или през март, в сряда ли да го започнем или в петък и най-важното - защо и как да го направим.

Ето някои малки утночнения

Житният режим не е 10 дни. Той продължава почти месец, като включим подготовката за него и захранването след това. И тъй като това е програма за хармонизиране на тялото, ума и духа е желателно подготовката да е също толкова щателна, колкото и провеждането на самия режим. А това означава, преди да започнете, да сложите в ред и покой мислите, да се "изчистите" от негативните влияния, да си осигурите покой и уединение, да четете духовна литература, да се молите, да медитирате. И разбира се, да изхвърлете хранителнителните продукти от животински произход от менюто си.

Житният режим не е просто диета, но дори да подходите към него така, той пак ще осъществи онези процеси, за които е предназначен. Съзнателното преминаване през тях обаче има ключово значение за това как ще се чувстваме преди, по време и след него. Когато се прави с необходимото желание и настройка, житният режим има влияние не само въху физическото тяло.
Чрез житния режим се изхвърлят утайките от физическото тяло, натрупани през зимата, порите на тялото се отварят и то е готово да посрещне идващия прилив на енергия (прана) през пролетта. Но всъщност житната диета има далеч по-дълбок и пречистващ ефект, простиращ се и върху астралното и умственото тяло. Емоционални и ментални блокажи могат да бъдат изчистени веднъж завинаги. Както казахме, житният режим не е диета, а духовна практика, предназначена за тези, които са поели по пътя на духовното ученичество и са постъпили в школата на Вселенската духовна академия. На практика житният режим е вид пост. А всеки пост е катарзис. От готовността на ученика да допусне катарзиса да се случи, зависи ползата, която може да се извлече от поста. Пост и молитва е магическата формула на християнството.

Житният режим изчиства утайките от тялото и при правилно приложение повдига съзнанието (чувствата и мислите), внася в човека лекота, вдъхновение за живот и работа, яснота на мисълта и свеж духовен импулс. Това е ефикасно средство, което ни пренася от полето на застоя, инертността, невежеството и водовъртежа на чувствата и страстите в царството на чистото съзнание и добродетелността. Възвишеното състояние, което се постига след 10 дни хранене с жито, е еталон за нивото на съзнание, което би трябвало да се поддържа през цялото време на годината.

Житният режим е също така и тест, който всеки един може да си направи, за да определи къде се намира в момента. Ако режимът се понася тежко, това указва за наличието на много утайки в тялото, чувствата и мислите. По време на житния пост всеки един може да добие ясна представа до каква степен е потопил главата си в гъстата материя през изминалата година. Няма изключение в това правило. Обикновено първите 3 дни са най-трудните – това е периодът, когато системата (физическо, етерно, астрално и умствено тела) преминава в по-висока степен на "вибрация". Утайките в тялото, чувствата и мислите се раздвижват и излизат на повърхността. Чернилката от подсъзнанието идва в полето на съзнанието, така както нечистотата на кръвта излиза като обрив на повърхността на кожата. Това се изразява в упорита сънливост, главоболие, различни нюанси на песимистични и негативни настроения (всеки според нагласите си) и т.н. Но в същото време това дава възможност "утайките" да бъдат изхвърлени навън.

Ако постът се прекъсне в този най-труден момент (първите 2–3 дни), се губи ефектът от упражнението. Когато съзнанието е сънливо, с чувство за безсмисленост, незаинтересованост, депресия – това е проявление на замърсяванията, от които се освобождава физическото тяло. Когато се появява раздразнение (а това е винаги по време на пост), гняв (със или без видима причина) и други емоции от този род, протича процес на пречистване на ниво емоции и чевства. Ученикът трябва да е подготвен за "срещата" с тези състояния и да ги премине с вяра и мисъл, потопена в Божествените качества – светлина, любов, добродетел... и чудо.

И чудото се случва – съзнанието "пристига" в царството на съвършеното единство - пир за душата с едностепенно меню – ангелската супа (затова е наречена "ангелска") на общата трапеза.

Когато човек поддържа високо ниво – в смисъл на чистота на храната, която физическото тяло приема, чистота на чувствата, с които астралното тяло се храни, чистота на мислите, с които менталното тяло се храни – тогава "катарзисът" в първите дни на житния режим не се случва – просто защото няма какво толкова да се чисти ("катарзис" означава чистене). Преходът е труден, само ако сме тръгнали от дълбоката долина; но ако сме "горе" в планината, тогава изкачването до върха е леко, безусилно и приятно – без симптомите на световъртеж и главоболие.

Човек има нужда от много по-малко храна, отколкото си мисли. Учителят казва, че духовният човек се задоволява с 2 яденета на ден, а на светията му стига и едно. Това не е метафора, а факт за тези, които са го изпитали. Когато акцентът на съзнанието е в материалното поле, физическото тяло има голяма нужда от храна. Но с преместването на фокуса към духовното нуждата от "твърда" храна намалява за сметка на нуждата от по-фините "храни" – праната, чувствата, мислите. Затова, ако ученикът успее да премести фокуса на съзнанието си през първите дни на житния режим (чрез молитва, медитация и други видове духовни упражнения) от материалното към духовното, чувството за глад изчезва заедно с всички останали проблеми, с които физическото тяло напомня за себе си.

Томове книги могат да бъдат посветени на тази тема, затова спираме до тук с разглеждането на житния режим. Идеята беше да се даде представа за силата на житената диета и практическата полза, която може да бъде извлечена – за повдигане на съзнанието и укрепване на духа. А също и да ви помогнем да получите малко повече разбиране за това какво всъщност предприемате чрез житния пост. Ето и малко практически указания.

КОГА

Житният режим се прави винаги през февруари и винаги започва няколко дни след Пълнолунието. Можем да изберем деня, в който да започнем, но също така е добре да проверим кои са датите на общия житен режим. Когато една духовна практика се провежда заедно, от много хора едновремено, тя има много по-мощен ефект не само върху нас, но и върху обективната реалност. Затова Учителя препоръчва на своите ученици да провеждат режима заедно и да отпостват заедно на обща трапеза с ангелска супа.
Ако вашите приятели и съмишленици също ще провеждат режима, обсъдете заедно кога да започнете. Учителят препоръчва режимът да започва в сряда, деня на Меркурий - лечителя. През тази година обаче в сряда, 4 февруари, е денят на пълнолунието, а следващата сряда вече ще е късно. Засега има оформени две големи групи - едните започват в петък, другите в понеделник.

Изборът на деня е много важен, защото:

Ако човек започне режима в неделя, той се свързва със Слънцето, Духа и Светлината в живота и тогава е много подходящо да чете и проучва Библията. После ще завърши във вторник, ден на борба, в която активно ще участва умът на човека.

Ако Житният режим започне в понеделник, човек ще се свърже с развитието на своята душа, ще възприеме любовта в сърцето си и ще пречисти всичко около себе си. Ще завърши в сряда – денят на Природата, с която човек трябва да се свърже.

Ако Житният режим започне във вторник, човек ще работи активно за развитието на своя ум и придобиване на положително знание за живота. Целта му ще се постигне само с воюване и чистене от човешките наслоявания – от отрицателните човешки мисли, които пречат много за придобиване на знанието. Режимът ще завърши в четвъртък – ден на благородството и развитието на човешката личност чрез волята.

Ако Житният режим започне в сряда е най-добре, защото влизаме в лечебницата на природата за 10 дни и завършваме в петък – деня, в който е създаден човекът. Тогава, ако искаме да постигнем нещо в живота си, трябва усилено да работим за развитието на сърцето си и животът ни да стане напълно съзнателен. Целта ни ще бъде постигната с усилена умствена работа и системни сериозни занимания.

Ако Житният режим започне в четвъртък, ние ще проявим своята воля, ще придобием сила, с която ще превъзмогнем мъчнотиите, изпречили се в пътя на живота ни. Сами ще решаваме въпросите и ще работим за собственото си развитие. Режимът ще завърши в събота – деня на Бога, към когото трябва да насочим целият наш личен и съзнателен живот.

Ако Житният режим започне в петък, ние ще се свържем с Живото Слово Божие – изявената Божия Любов на Земята, което ще ни озари със своята светлина и ще стане господар на нашата съдба, на нашия Живот. Това може да се постигне само при пълно проявление на Божията Любов. Режимът ще завърши в неделя – ден на Духа, науката, изобретенията и прогреса в Живота, ден на постоянно Веселие и непреривна вътрешна радост.

Изберете деня съзнателно, според собствените си нужди и възможности. Петък например е подходящ ден за тези, които са на нормирано работно време. Така в най-тежките дни няма да се налага да ходят на работа и ще могат да подбират контактите си. Най-важно от всичко обаче е да направите съзнателен избор и да пристъпите към режима с мисълта, че правите нещо добро за себе си. Ако подходите към него като към диета, обричаща ви на мъчения и лишения, едва ли ще се справите.

ПОДГОТОВКА

Няколко дни преди режима си осигурете покой и усамотение и се придържайте към изцяло вегетарианско меню. Проблемите в първите дни на житния режим най-често са свързани с високата киселинност в организма. Затова е важна подготовката, по време на която трябва да се приемат предимно алкални храни - банани, боб, цвекло, моркови, бадеми, сушени плодове.

Набавете си един килограм сурово жито (може и грухано, има различни мнения по въпроса), или още по-добре – лимец, 30 ябълки, 30-тина ореха, 20-тина литра изворна вода.

Вечерта, преди да започнете житния режим, измийте много хубаво 100 г жито. Сложете го в добре запазващ топлината термос. Залейте го с 1,5 до 2,5 чаши вряла вода (0,4–0,6 литра) и затворете термоса добре.

Първия ден, сутринта, кажете формулата (1 път): "Господи, приеми ме в лечебницата на природата за 10 дни". След това внимателно излейте от термоса само житената вода и я изпийте на гладно (може да добавите мед и лимон за вкус). Житото разделете на 3 равни части (за закуска, обяд и вечеря). Когато го ядете, можете да го подслаждате с мед. И така през следващите 10 дни. Винаги пийте водата, в която е киснало житото сутрин на гладно. Опитайте се да я дъвчете.

ПОСТЪТ

По време на житния режим ще пиете само преварена вода, подправена с лимонов сок и мед. Най-добре е да не разтваряте меда във водата, а да го ядете с лъжичка, която ще поставяте на горната част на небцето. Като отпивате от водата, медът постепенно ще се разтвори и ще се усвои по-добре. Чрез този начин на хранене вие ще захраните мозъчните си центрове с хранителни вещества, усвоени в устата, а не чрез стомаха. Водата е много важна за начина, по който ще се чувствате по време на житния режим. Не я подценявайте. Пийте много вода, по-добре топла.

Житото ще ядете, като преди да го глътнете, ще го дъвчите бавно поне 99 пъти. Преди да изядете ябълката, подръжте я в ръка, разгледайте я, свържете се с нейната аура, порадвайте й се, благодарете на дървото, на слънцето и т.н. Спазвайте правилото, дадено от Учителя, да се храните с любов и благодарност. Добре е да съберете семките от ябълката и да ги посадите на подходящо място. По този начин ще изразите Вашата благодарност за нейната саможертва. По време на житния режим не употребявайте никаква сол. През тези дни не допускайте в себе си никакви отрицателни мисли, чувства и постъпки.

ОТПОСТВАНЕ (ЗАХРАНВАНЕ)

На десетия ден към житото на обяд и на вечеря прибавете ангелска супа (цели обелени картофи, магданоз, лимон, вода). В дните след режима не трябва да преяждате. Всички отпадъци от храната (орехови черупки, лимонови кори и т.н.) не изхвърляйте на боклука, а ги съберете в плик. Когато свърши постът, ги заровете на някое чисто място сред природата.

В следващите дни, можете да обогатите ангелската супа и с други зеленчуци. Хапвайте последователно в дните на отпостването: картофи, ориз, зеленчуци, ядки, хляб, фасул. Подходящи за начало са зеленчуци и плодове, прясно изцедени сокове. Трудно смилаеми храни като зрял фасул яжте чак след 4-5 дена. А храни с животински произход (ако ядете такива), нека бъдат въведени много бавно и постепенно след поне седмица.