Храна за най-малките - на 26 места във Варна

Единствено във Варна детската кухня предлага храна в събота и неделя

В 26 пункта във Варна и Тополи родители могат да получават готова храна за деца до 3-годишна възраст. Пунктовете са на общинското предприятие "Комплекс за детско хранене", а цените са съобразени с финансовите възможности на семействата. Единствено във Варна се предлага приготвяне на храна в детските кухни в събота и неделя, като от тази услуга месечно се възползват около 1700 родители, посочват от предприятието.

Приготвянето на храната става в три кухни майки и след това част от нея се транспортира до разливочните пунктове в различни райони в града. Ежеседмично в отдел "Хранене" на предприятието се изготвят менюта, които са съобразени с изискванията за пълноценно и здравословно хранене. Ястията се приготвят съгласно одобрен от Министерство на здравеопазването "Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст", като рецептите са разработени от специалисти по хранене и диетика под ръководството на проф. Стефка Петрова.

Менютата за детските кухни се поставят на видно място във всеки пункт за информация на родителите. На табла ежедневно има и данни за вида ястие и продуктите, от които те са приготвени. Всеки четвъртък от 14:00 ч до 17:00 часа и петък от 13:00 до 15:00 часа родителите могат да купуват купони за храна, ако са пропуснали да направят това в дните на продажба в разливочния пункт от който получават храната.

В информационния център, както и във всеки пункт могат да подадат документи за получаване на абонаментна карта, както и да разберат най-удобното за тях място, от което да получават храната. Информационния център се намира на пазара в кв "Чайка" до аптека "Бриз".

Телефони за контакти: 052 – 820- 910
0882-165-322 – Управител склад на ДК №1
0882-165-323 – Управител склад на ДК №2
0882-165-324 – Управител склад на ДК №5