Карнавалът и наградените

Отличиха най-атрактивните участници

Петчленно жури в състав доц. д-р Лидия Петрова – завеждащ Етнографския музей, Марияна Григорова - театрал, Стоянка Гунчева – режисьор и ръководител на арт център "Арлекин", Димитър Борисов – скулптор, и Тодор Геров – графичен дизайнер, оцени участниците в карнавала за Сирни заговезни, който се проведе в неделя. Наградите бяха разпределени в 9 категории:

НАЙ-ДОБРА МАСКА ОТ БЪЛГАРСКИЯ ОБРЕДЕН ФОЛКЛОР:
1-во място - Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов"

2-ро място - Виктория Янева, ОДЗ 8 "Лястовичка"

3-то място - Лора Василева, ОДЗ 8 "Лястовичка"

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:
1. II СОУ "Неофит Бозвели"

2. Даниел Христов - ОУ "Васил Априлов"

3. Кристиян Димитров - ОУ "К. Арабаджиев"

4. Стефан Димов - ОУ "Васил Априлов"

5. Хюсеин Хюсеинов - ОУ "К. Арабаджиев"
НАЙ-ДОБРА МАСКА И КОСТЮМ НА СЪВРЕМЕНЕН, ФАНТАСТИЧЕН, ПРИКАЗЕН ИЛИ ФИЛМОВ ГЕРОЙ:
1-во място - Любомир Зирков - ЦДГ 43 "Синчец"

2-ро място - ЦДГ 8 "Христо Ботев"

3-то място - II ОУ "Никола Вапцаров"
ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:
1. Стелиян Касъров - ОУ "Васил Априлов"

2. Инна Цветкова - ЦДГ17 "Валентина Терешкова"

3. Димитър Василев - ЦДГ 17 "Валентина Терешкова"

4. Християна Стоева - ЦДГ 43 "Синчец"

5. Димитрия Костадинова
ЗА НАЙ-ДОБРА ГИГАНТСКА ФИГУРА ИЛИ МАСКА
1-во място - ЦДГ 8 "Христо Ботев" И ОДЗ 4 "Чайка"

2-ро място - ДГ 17 "Валентина Терешкова" и ЦДГ 8 "Лястовичка"

3-то място - Общински детски комплекс – Варна
ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПА – КЛАС
1-во място - ЦДГ 15 "Гълъбче"

2-ро място – Първа езикова гимназия

3-то място – група "Ангел мой“ - VIII СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин"
ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПА – УЧИЛИЩЕ
1-во място – Общински детски комплекс – Варна

2-ро място - ОУ "Св. Патриарх Евтимий"

3-то място - ОУ "Антон Страшимиров"
ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕСТНА ФОРМАЦИЯ
1-во място – Център за социална рехабилитация и интеграция "Чайка" при сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения - Варна

2-ро място – Дневен център "Ривиера" при сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения

3-то място – Фолклорна група "Надежда" – НЧ "Христо Ботев 1928"
ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОСТУВАЩА ФОРМАЦИЯ
1-во място - Фолклорна група при с. Тополи

2-ро място – група "Кукери“ при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Старо Оряхово

3-то място - ДФГ"Искрици" с. Константиново
НАЙ-ДОБРА ГРУПА, ПРЕДСТАВЯЩА ФОЛКЛОРНИТЕ КОСТЮМИ НА СВОЯ ЕТНОС
1-во място - ФА "Гергана" при ТУ - Варна

2-ро място - СОУ "Елин Пелин"

3-то място - ОУ "К. Арабаджиев" - "Баба Марта – Живи мартеници"

НАЙ - СПОЛУЧЛИВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СЪВРЕМЕНЕН АКТУАЛЕН ПРОБЛЕМ

Първо ОУ – клуб "Родолюбче"