37-годишен софиянец стана заместник-директор на варненската полиция

Николай Спасов поема длъжността временно за срок от една година

Още един софиянец влезе в ръководството на варненската полиция. За заместник-директор е назначен 37-годишният комисар Николай Викторов Спасов. Роден е на 18 март 1978 г. в София.

Завършил е висшето си образование в "Университета за национално и световно стопанство" – София със специалност "Икономика и управление", образователно - квалификационна степен "бакалавър", а по-късно взима магистърска степен в специалността "Публична администрация". Преминал е обучение в Академията на МВР за срок от една година.

На работа в Министерство на вътрешните работи постъпва през 2008 г. на длъжност разузнавач I степен в сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към Осмо районно полицейско управление при Столична дирекция на вътрешните работи. 

Продължава своето кариерно развитие в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", а след това е назначен за началник на криминална група в полицейски участък към Осмо районно полицейско управление при Столична дирекция на вътрешните работи.

Последно е заемал длъжността началник на група "Престъпления против собствеността" при Първо районно полицейско управление на Столична дирекция на вътрешните работи.

Комисар Спасов поема длъжността временно за срок от една година. Той е поредният софиянец, който влиза в ръководството на варненската полиция, след директора Даниел Пашов. Главен инспектор Николай Панчев пък стана шеф на "Охранителна полиция". Той също идва от София, където е работил с Пашов и е заемал същия пост в Първо районно управление.