Държавата даде нови зали на Медицинския университет

Мисия Варна

27-05-2015, 16:13

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Имотите се намират на ул. "Брегалница" №3

Правителството предостави на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна безвъзмездно управлението върху имоти – публична държавна собственост. В тях висшето учебно заведение ще обособи пови учебни зали, лаборатории и помощни помещения към катедрите. Имотите се намират на ул. "Брегалница" №3 в града.

С други решения кабинетът предостави имоти – частна държавна собственост, на общините Русе, Хасково, Опака и Столична община. Имотите, които ще ползва община Русе, представляват два терена с построените в тях две едноетажни жилищни сгради.

Те ще служат за задоволяване на жилищни нужди на социално слаби семейства в града. В управление на Столична община преминава апартамент от 91 кв. м на ул. "Казбек” №30, който също ще се използва за жилищни нужди.

На община Хасково се предоставя сграда с отпаднала необходимост за ДКТ "Иван Димов”, която местната власт ще ползва за осъществяване на културни дейности. Теренът, който получава община Опака, ще се ползва за укрепване на скалния венец над с. Крепча. Имотът е с площ 8,8 дка и се намира в местността "Под пещерите" в землището на селото.

Кабинетът прие и решения за промяна на статута на имоти от публична държавна на частна собственост. Два от терените с променен статут досега са управлявани от Национална компания "Железопътна инфраструктура". Те се намират в район "Подуяне” на Столична община и са с обща площ 880 кв. м. Промяната ще даде възможност на компанията да се разпорежда с тях, в резултат на което ще може да реализира необходимите за подобряване на финансовото й състояние приходи. Имотите нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози.

Друг имот с променен статут е – бивша ветеринарна лечебница, е с отпаднала необходимост за Българската агенция по безопасност на храните. Теренът с площ 2,2 дка и с построената в него едноетажна сграда, се намира в с. Стефаново, община Добрич. Промяната ще даде възможност на ведомството да се разпорежда с имота за по-ефективното му използване. С променен статут от публична държавна на частна държавна собственост са и 13 военни имота, които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Те се намират в землищата на Горна Оряховица и Столична община. Терените са незастроени и са с обща площ от около 249 дка. Решението ще позволи извършването на разпоредителни действия.