Укрепват 1968 свлачища

Новините

03-06-2015, 15:26

Снимка:

VarnaUtre.bg/архив

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

929 435 000 лева са прогнозните финансови средства за проучване, проектиране, укрепване и мониторинг на свлачища

Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на България, ерозията и абразията на Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода до 2020 г., одобри правителството. В нея са определени приоритетите в геозащитната политика и етапите на реализиране на предвидените мерки и дейности.

Извършено е категоризиране на геодинамичните явления и процеси по степен на геодинамична опасност. I група – свлачища за неотложно укрепване; II група – свлачища (терени) за изпълнение на превантивни дейност; III група – свлачища за провеждане на инструментален мониторинг и IV група – свлачища, подлежащи на периодични огледи.
Оценените и приоритизирани по тези критерии свлачища са общо 1968 за страната към 15 април. От тях 103 са нововъзникналите от началото на годината, а в 42 вече регистрирани се наблюдават процеси по активизиране. От I група – посочени за неотложно укрепване, са 381; свлачищата от II група – за изпълнение на превантивна дейност, са 121; свлачищата от III група са 568, а свлачищата от IV група – 898.
Прогнозните финансови средства за проучване, проектиране, укрепване и мониторинг на свлачища на територията на страната на регистрираните до 15 април свлачища, в т. ч. на предизвиканите от действието на ерозията по Дунавското крайбрежие и абразията по Черноморското крайбрежие, възлизат на 929 435 000 лв.
За свлачищата от I група, за които е необходимо неотложно укрепване, в Националната програма е посочена индикативна финансова стойност в размер 499 860 000 лева, разпределена от 2015 г. до 2020 г., а за нововъзникналите свлачища от началото на 2015 г. до 15 април (103), е посочена допълнително индикативна сума за проучване, проектиране, укрепване и мониторинг в размер на 37 300 000 лв., разпределена за 2015, 2016 и 2017 г.