Плащаш 20% и спасяваш жилището и автомобила

Парите

23-06-2015, 07:02

Снимка:

© Pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Развалят сделки на длъжници, ако прехвърлят имот на роднина

Длъжниците към хазната ще може да спасяват имуществото си от разпродажба, ако до датата на търга или в срока за подаване на оферти платят 20% от задълженията си. Наред с това обаче те ще трябва писмено да обещаят, че всеки месец ще внасят по още 20%. Това гласят промени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс, които са подготвени от Министерството на финансите. По подобен начин длъжниците ще може да спасяват имуществото си и от други кредитори като например банки или фирми за бързи заеми. Тази възможност се предвижда с промени в ГПК, които са внесени в парламента. Тъй като за колите и жилищата се намира най-лесно пазар, именно към тях най-често се насочват публичните изпълнители при събирането на дългове. С предлаганите промени в ДОПК и ГПК обаче с вноска от 20% длъжниците ще може да спасяват имуществото си.

При оценка на вещите на длъжници, които ще бъдат разпродавани, ще може да се използва не само оценител, който е включен в регистър на НАП, а и оценител, вписан в регистъра на Камарата на независимите оценители в България, гласят още промените в ДОПК. Когато в регистъра няма експерт от съответната област или той не може, или откаже да извърши оценката, ще може да бъде привличано друго лице от съответната професия или област.

С промените в ДОПК се предлагат и нови правила за разпродажба на имуществото на длъжници. Първата съществена промяна е, че дадените депозити за участие в търговете ще се връщат, след като избраният купувач плати цената. Това се предлага, тъй като в момента често един и същи кандидат участва с няколко оферти - една близка до началната цена, няколко междинни и една много висока. Целта е да вземе вещта на най-ниската цена, като губи само един депозит - този на първия обявен за купувач, предложил най-високата цена. С промените, ако един и същи кандидат участва в търга с няколко оферти през различни фирми, ще губи и няколко начални депозита за всяка от оттеглените оферти. Друга промяна предвижда, че ако на първия търг не се намери купувач, ще се обявява втори, като началната цена на него ще бъде 75% от цената на първия търг. В момента цената при втория търг е 80% от тази на първия.

Ако и на втория търг не се намери купувач, ще се провежда трети, като на него цената ще пада с 50%. Същото ще важи и ако вещта се продава не на търг, а в магазин. Като там ще важи правилото, че цената ще пада с 20%, ако един месец не се намери купувал, и с 50%, ако шест месеца никой не я купи. Освен това задължително ще се правят търгове само за вещи на стойност над 5 хил. лв., при праг от 500 лв. в момента. По-евтините вещи ще може да се продават на постоянно определени за целта места. Когато пък се продава конфискувана от държавата валута, тя ще може да се пласира и в обменни бюра, а не само в банки, както в момента.

Разширява се и кръгът от случаите, в които данъчните могат да искат разваляне на сделки за продажба на вещи и имоти на длъжници. Ако гражданин или фирма подадат данъчна декларация и в нея посочат задълженията си към хазната, но след това прехвърлят имоти на роднини, за да не може държавата да си прибере парите, сделките ще може да бъдат атакувани от НАП в съда, гласят промените в ДОПК. В тези случаи сделките ще се развалят и ако имуществото е продадено на цена под пазарната.