Първите устройства за продажба на билети за градския транспорт във Варна вече са факт

Вече са доставени и монтирани първите машини за продажба на билети от електронната автоматизирана билетна систем по проект „Интегриран градски транспорт на Варна“. 60-те машини за продажба на билети се предвижда да бъдат монтирани на спирките на BRT коридора. Вече са определи и местоположенията на 24-те машини за продажба на билети, които ще бъдат монтирани на стратегически места в града. За улеснение на гражданите електронната автоматизирана билетна система ще замени съществуващия модел за продажба на билети в превозните средства от кондуктори, които изпълняват също така и функциите на контрольори. След броени дни предстои монтирането и на 220 МПБ (машини за продажба на билети) в превозните средства на градския транспорт.
Машините за продажба на билети ще предлагат всички видове билети за обществения градски транспорт, както и да позволяват работа с електронни карти за транспорт. Функционалността на МПБ предвижда като цяло да включва – единични билети, абонаменти карти с различен срок на валидност, билети/карти с отстъпки, билети за пътуване по зони, билети с прекачване и др.
Към машините за продажба на билети са предвидени и устройства за валидиране на билетите в превозните средства
Ще бъдат инсталирани общо 536 устройства за валидиране в превозните средства на МГОТ, по две валидиращи устройства за всеки стандартен 12-метров автобус и всеки тролейбус; по три устройства за всеки съчленен 18-метров автобус, с изключение на тези за BRT; по четири устройства за всеки съчленен 18-метров автобус по BRT коридора. Фирмата изпълнител ще достави и 150 000 броя смарт-карти, които ще служат за зареждане на различни тарифни планове (с намаление, за период от време, по зони и др.) и за последващо им ползване при пътуване в системата на обществения транспорт. Смарт-картите ще позволяват обработка и съхранение на извършените транзакции и за осъществяване на връзка със съотвения терминал. Смарт-картите, ще бъдат предоставени безвъзмездно на ползвателите (т.е. ползвателят ще заплаща само съответната тарифа, но не и самата карта като носител). Предвидени са и 15 броя преносими устройства за проверка на смарт карти и други транспортни документи. Тези устройства за проверка ще се използват от контрольорите за установяване дали е извършено плащането за съответното пътуване и в случай на нарушение – за издаване на съответната глоба.
За да бъде реализирана функционалността на автоматичната билетна система е предвидена доставка на софтуерно и хардуерно оборудване за контролен център, който да управлява всички транзакции с билети/карти, да осигурява контрол на системата, устройствата за проверка, за извършване на отчети на парични транзакции и др. Модерният контролен център в момента се оборудва и скоро ще бъде факт. Същият ще бъде разположен в Стоматологията на бул. „Съборни“ № 24.

С въвеждането в експлоатация на електронната автоматизирана билетна система и ново изградения модерен контролен център ще се намалят експлоатационните разходи, ще се облекчи пътуването с МГОТ и ще се събира надеждна статистическа информация, необходима за оптимизиране планирането и развитието на МГОТ в гр. Варна.