Кой ще удари първия звънец на сесията на новия Общински съвет?

Пенсионираният учител от НФСБ се занимава обществена дейност

Първата сесия на новия местен парламент на Варна по традиция ще бъде открита и председателствана от на-възрастния съветник. Това е Ганчо Ганев, роден на 23.12.1940 г. в с. Царевци община Аврен, Варненска област. Ганев получава основното си образование в родното си село. Средното в Провадия. След отбиване на военната си служба завършва полувисшия институт за прогимназиални учители в Бургас със специалност български език, история, френски език и физическо възпитание.

Работил е като учител в селата Червенци и Царевци, кв. "Галата", ОУ "Д. Чинтулов" и др. От 1990 г. до 2002 г. работи в ОУ "Отец Паисий", където се пенсионира. Вдовец, има син, дъщеря и три внучки.

Членувал е на БЗНС. Бил е районен съветник и член на кметско ръководство в район "Младост". Занимава се с обществена дейност. Член на НФСБ и председател на районната организация на партията в "Младост". На местните избори през 2015 г. е избран за общински съветник от НФСБ в Общинския съвет на Варна.