Абонатите на парното с отстъпка заради аварията миналия месец

Повредата доведе до цялостно спиране на топлоподаването към всички клиенти за няколко дни

Компанията "Веолия Енерджи Варна" ще направи търговска отстъпка за консумираната топлинна енергия за месец януари 2016 г. на всички свои клиенти. Решението се дължи на сериозната аварийна ситуация, възникнала миналия месец и поставила на изпитание топлинното дружество и неговите клиенти.

Абонатите на парното ще могат да видят размера на специалната търговска отстъпка в раздел V на фактурите си за месец януари.

На 18 януари тази година серия токови удари доведе до рязко спиране на всички производствени мощности и причини изключително сериозна авария. Възникналата повреда доведе до цялостно спиране на топлоподаването към всички клиенти на компанията в рамките на няколко дни.

Предприеха се незабавни мерки за максимално бързото отстраняване на последствията от аварията, като за целта беше ангажиран целият възможен за това ресурс, наличен във Варна към момента. В денонощно извършваните ремонтни работи се включиха всички технически екипи на компанията, екипите на две фирми подизпълнители, както и аварийни екипи на "ВиК – Варна".

Разпоредбите на действащите "Общи условия" между компанията и нейните клиенти не предвиждат задължение за компенсация в такива ситуации, но дружеството е категорично, че трябва да защити интересите на клиентите си и да утвърди доверието, което е изградило през годините и което продължава да гради ежедневно.