България е на 55-о място по върховенство на закона

Общество

07-02-2018, 07:39

Снимка:

pixabay

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

На първото място в класацията е Дания с резултат 0.89, а на последното Венецуела с 0.29

България е на 55-о място по върховенство на закона в световния рейтинг за 2017/2018 г., съставен от неправителствената организация World Justice Project (WJP). В проучването са обхванати 113 държави.

Рейтингът, който се публикува на всеки две години, е основан на 44 показателя. Оценката на страните се извършва по скала от 0 до 1.

На първото място в класацията е Дания с резултат 0.89, а на последното Венецуела с 0.29.

Резултатът на България е 0.53. Това е спад от 0.01 на фона на предходния рейтинг, който обаче се измерва в отстъпление с две места надолу.

Следващите 5 държави след Дания също са членки на ЕС: Норвегия, Финландия, Швеция, Холандия, Германия. След тях са Нова Зеландия, Австрия, Канада, Австралия.

Топ 20 се допълва съответно от Великобритания, Естония, Сингапур, Япония, Белгия, Хонг Конг, Чехия, Франция. САЩ са на 19-о място, а на 20-ото е Южна Корея.

От европейските страни единствено Русия и Турция са след 80-ото място, като заемат съответно 89-а и 101-а позиция.

Сред страните от ЕС единствено България и Унгария са след 40-ото място. Португалия е на 21-о, Испания на 23-о, Полша на 25-о, Словения на 26-о, Румъния на 29-о, Италия на 31-о, Хърватска на 35-о, Гърция на 39-о.

В класацията не са обхванати Литва, Лавтия, Словакия, Ирландия, Кипър и Малта.

Унгария е на 50-о място.

Сред балканските страни, които не са членки на ЕС, най-високо е Босна и Херцеговина - 56-о място, следвана от Македония - 57-о, Албания - 68-о, Сърбия - 76-о.

От европейските страни в класацията присъстват също Украйна и Молдова, които се нареждат непосредствено след Сърбия, съответно на 77-о и 78-о място.

Показателите за определяне на рейтинга на държавите са разделени в 8 категории: ограничаване на правомощията на властовите институции, отвореност и прозрачност на управлението, нива на корупцията, състояние на човешките права, правов ред и сигурност, прилагане на нормативните актове в работата на съдебната система.