Сийка Милева: Прокуратурата е образувала преписки спрямо лицата в доклада от САЩ

Днес, 04.06.2021 г., говорителят на главния прокурор Сийка Милева направи изявление пред медиите. Предлагаме Ви пълния текст:

Прокуратурата на Република България изрази позиция, с която напълно подкрепи партньорите от Съединените американски щати за това, че върховенството на правото и спазването на закона са в основата на всяка демократична държава и отстояването им е невъзможно без единно противодействие на всички институции срещу престъпността, в частност на корупцията, изпирането на пари и организираната престъпност. Затова е необходим конструктивен диалог и взаимодействие между съдебната власт в лицето на прокуратурата и изпълнителната власт в лицето на всички  правоохранителни органи в рамките на функционалната им компетентност. Това едва ли може да стане в условия на политически атаки срещу съдебната власт.

Във връзка с доклада на Министерство на финансите на САЩ Върховна касационна прокуратура се е самосезирала и е образувала шест преписки спрямо всяко от санкционираните лица. По отношение на обвиняемия Божков, освен 18 обвинения за различни престъпления, са налице няколко разследвания в Специализираната прокуратура с различен предмет на дейност. Предстои да бъде преценено дали предметът на проверката съвпада с предмета на разследванията и ако това е така, същата ще бъде изпратена по компетентност на Специализирана прокуратура.

По отношение на лицата Манолев, Харалампиев и Томов, Окръжна прокуратура-Благоевград и Специализирана прокуратура са внесли обвинителни актове в съда и дела срещу в съдебна фаза. Всички престъпления, за които е ангажирана наказателната им отговорност, са корупционни, и попадат в Единния каталог на корупционните престъпления, въведен със заповед на главния прокурор от 2014 г. в изпълнение на препоръките на Европейската комисия.

Следва да се отбележи, че голяма част от посочените обстоятелства в обсъждания доклад на Министерство на финансите на САЩ, вероятно стъпват на работата на Прокуратурата на Република България и събраните от нея доказателства – част, от които вече са представени и в съда. Само българският съд може да каже дали едно лице е виновно или не, защото презумпцията за невиновност е основен принцип във всяка демократична държава.

По отношение на лицето Пеевски през годините от страна на прокуратурата са били извършвани редица проверки. Предстои същите да бъдат анализирани.

Както по отношение на лицата Божков, Харалампиев, Томов, Манолев, Пеевски, така и по отношение на лицето Желязков, ще бъде извършена пълна проверка и анализ на посоченото в доклада на Министерството на финансите на САЩ.

В случай, че се констатират данни за извършени престъпления, ще бъдат предприети всички необходими действия, които са от компетентността на прокуратурата. В тази връзка, прокуратурата ще поиска от партньорските ни правоприлагащи органи конкретизиране и разширяване на посочената от тях информация.

 

Използвам възможността, за да взема отношение и по още една тема, а именно поредицата коментари на политически ангажирани лица за т.нар. „незаконно подслушване“. Образувано е наказателно производство под надзора на Софийска градска прокуратура, което е възложено за разследване на Национална следствена служба. По делото вече са разпитани 11 свидетели, изискана е информация от ГДБОП, Дирекция “Вътрешна сигурност“ към Министъра на вътрешните работи и ДАНС. От получените до момента отговори е видно, че НЕ Е установено „незаконно подслушване“ на лица, имащи отношение към политическия живот и изборите за 45-то Народно събрание на Република България.

С оглед разпространяваната в средствата за масово осведомяване информация, включително и през вчерашния ден, по делото е сезирано Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, от което е поискана информация - има ли нарушение на Закона за специалните разузнавателни средства и били ли са обект на „незаконно подслушване“ споменаваните в медийните изявления лица.

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е независим държавен орган и е единственият, който осъществява контрол върху цялостния процес на използване на специалните разузнавателни средства в защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното им използване. Очакваме резултатите от проверката, с оглед преценка за предприемане на последващи по закон действия.

Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата чл. 357 от НК разгласяването на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, е тежко умишлено престъпление. Напомням, че всеки български гражданин, разполагащ с данни или доказателства за извършено престъпление или нарушение, е обществено задължен съгласно чл. 205 от НПК незабавно да уведоми орган на досъдебното производство или друг компетентен държавен орган.

Отбелязвам, че прилагането на специални разузнавателни средства задължително се разрешава от съдия. Заявителите изчерпателно са посочени в чл. 13 от ЗСРС и макар между тях да е и главният прокурор, той може да поиска от съда разрешение за използване и прилагане на специални разузнавателни средства само за предотвратяване на ограничен кръг от престъпления, каквото е например е тероризмът.

Ръководството на прокуратурата отново призовава за взаимодействие между институциите с цел противодействие на престъпността. Разпространяването на неистини и фалшиви новини, още повече в нарушение на закона, от политически ангажирани лица, освен че уронва престижа на институциите, руши и българската държавност. Подобно поведение има за пряк резултат застрашаване върховенството на закона и подкопаване устоите на правовата държава и е в интерес само на извършителите на престъпления. 

За пореден път заявяваме, че ще продължим да се противопоставяме остро на опитите Прокуратурата на Република България да бъде използвана с политически цели и да бъде въвлечена в предизборната надпревара. Ние работим и ще продължим да работим само и единствено в интерес на българските граждани и обществото при стриктното спазване на закона.   

На територията на област Сливен в момента се провеждат действия по разследването по образувано досъдебно производство на Специализирана прокуратура. Намерено и иззето е огромно количество хероин, импрегниран в мрамор. Има задържани чужди граждани. Допълнителна информация ще бъде предоставена след разрешение на наблюдаващ прокурор.