Разпоредиха 24-часово наблюдение на язовирите

Причината - очакваните непрекъснати валежи

Поради очакваните непрекъснати валежи в следващите дни  в цялата страна, служебният министър на икономиката Даниела Везиева  разпореди 24-часово наблюдение на всички язовири, за които Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ отговаря за надзора. Агенцията ще бъде в непрекъснат контакт с всички структури, които имат отношение и следят за състоянието и нивата на язовирите.

Предприети са всички превантивни мерки, вследствие на което да се следят денонощно водните обеми на язовирите в страната. Към този момент към наблюдаваните от ДАМТН язовири не са възникнали аварийни ситуации.