Разширяват възможностите за паркиране в центъра на Варна с въвеждането на "зелена зона"

Мисия Варна

18-03-2022, 17:29

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Ще бъде извършен основен ремонт и рехабилитация на 120 000 кв. м. пътна мрежа в обхвата на зоната

Да бъдат разширени възможностите за платено улично паркиране в широкия център на Варна с въвеждане на т. нар. „зелена зона“ - този проект, предложен от Община Варна, ще бъде реализиран, след разглеждане и приемане от Общинския съвет. Целта е осигуряване на нови паркоместа, гъвкавост и удобство за гражданите, съобщи Младен Иванов, директор на общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“. Средствата за изпълнението са заложени в дългосрочния кредит, който общината планира да изтегли.

Преди въвеждането на „зелена зона" ще бъде извършен основен ремонт и рехабилитация на 120 000 кв. м. пътна мрежа в обхвата на зоната. Ще бъдат поставени пътни знаци и информационни табели, положена хоризонтална маркировка. Предвидено е още надграждане на капацитета на централизирана система за управление на паркирането, доставка на мобилни терминални устройства за контрол на паркирането и закупуване на специализиран хардуер и софтуер за оборудване на Кол център, обясни Младен Иванов.

Обхватът на “зелената зона" ще бъде ограничен от следните булеварди и улици: бул. “Христо Ботев“, ул. „Кракра“, ул. „Беласица“, ул. „Д-р Пискюлиев“, бул. „Вл. Варненчик“, ул. „Дрин“, ул. „Пирин“, ул. „Битоля“, ул. „Братя Бъкстон“, бул. „Чаталджа“, бул. „Ген. Колев“, бул. Царевец“, бул. „Осми Приморски полк“, ул. „Никола Вапцаров“, бул. „Княз Борис I“, бул. „В. Левски“, ул. „Проф. П. Стоянов“, ул. „Иван Рилски“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски, ул. „Константин Доганов“, ул. „Академик Фьодор Успенски“, ул. „Вл. Димитров-Майстора“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Антон Страшимиров“.

Очаква се проектът да се осъществи до края на 2022 г.

"Зелената зона" за паркиране ще разполага с два типа паркоместа - за общо ползване и запазени. Паркоместата за общо ползване ще бъдат предназначени за жители, фирми и гости на града. Запазените паркоместа ще бъдат отдавани под наем на компании и техният брой ще бъде ограничен. Определени паркоместа ще бъдат маркирани за специални потребители, като полиция, община, хора с увреждания.

В изготвянето на технико-икономическата обосновка на проекта са заложени следните параметри: Кратковременно паркиране до 5 часа; Работно време от 9 до 19 часа в делнични дни; общ брой паркоместа – до 10 500 бр.; паркоместа за хора с увреждания – до 500 бр.; паркоместа за електроавтомобили – до 64 бр; разрешения за живущи в зоната – до 10 000 бр.;

В изготвянето на технико-икономическата обосновка на проекта са предвидени следните цени с ДДС за услуги: Цена за кратковременно паркиране – 1 лв. за 1 час; Цена за живущи за 1 бр. МПС – 5 лв. на месец; Цена за живущи за втори автомобил – 10 лв. на месец; Цена за фирми за 1 бр. МПС – 100 лв. на месец; Цена за 1бр. паркомясто служебен абонамент в Зелена Зона – 250 лв. на месец; Цена за 1 бр. паркомясто служебен абонамент извън Синя и Зелена Зона – 120 лв. на месец.

Паркирането е обособено на седем подзони:

Подзона 1 – включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. “Христо Ботев“, ул. „Кракра“, ул. „Иван Рилски“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски, ул. „Константин Доганов“, ул. „Академик Фьодор Успенски“, ул. „Вл. Димитров-Майстора“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Антон Страшимиров“.

За целта се предвижда да се извършат дейности по следните улици: ул. "Академик Методи Попов", ул. "Иван Рилски", ул. "Тодор Влайков", Кръстовището на ул. "Средна гора" и ул. "Академик Методи Попов", ул. "Владая", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Инж. Георги Бърнев", ул. "Хан Тервел", ул. "Константин Доганов", ул. "Алеко Богориди", ул. "Филип Тотю", ул. "Хан Пресиян", ул. "Антон Страшимиров", ул. "Три уши", ул. "Веслец", ул. "Яребична".

Подзона 2 – включва и се ограничава от булеварди и улици: ул. „Кракра“, ул. „Проф. П. Стоянов“, бул. „В. Левски“, бул. „Вл. Варненчик“, ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Беласица“.

Ремонтни дейности ще бъдат извършени по следните улици: ул. "Поп Харитон", ул. "Ивайло", ул. "Цар Иван Страцимир", ул. "Хан Маламир", ул. "Стара планина", ул. "Доспат", ул. "Капитан Райчо", ул. "Никола Обрешков", ул. "Братя Тедески", ул. "Капитан Георги Мамарчев", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Черни връх", ул. "Средна гора", ул. "Трайко Китанчев".

Подзона 3 – включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Владислав Варненчик“, бул. „Васил Левски“, бул. “Сливница“, ул. „Дрин“.

Ремонтни дейности се предвижда да се извършат по следните улици: ул. "Отец Паисий", ул. "Страхил Войвода", ул. "Странджа", ул. "Тракия", ул. "Даме Груев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Яне Сандански", ул. "Скопие", ул. "Константин Иречек", ул. "Григор Пърличев", ул. "Дунавски лебед", ул. "Кочани", ул. "Пловдив" и ул. "Овчо поле", ул. "Калофер", ул. "Дрин".

Подзона 4 – включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. “Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин“.

Ще се извършат дейности по следните улици: ул. "П. Берон", ул. "Е. Симитчиева", ул. "Гавраил Кръстевич", ул. "Щип", ул. "Отец Паисий", ул. "Братя Миладинови", ул. "Г. С. Раковски, ул. "Хаджи Димитър", паркинг на ул. "Хаджи Димитър", ул. "Оборище", Паркинг пред блоковете по ул. "Странджа", Паркинг пред блоковете по ул. "Ангел Кънчев", ул. "Шар" и паркинг, ул. "Скопие", ул. "Кукуш", ул. "Д-р П. Берон", ул. "Васил Априлов", ул. "Страхил Войвода".

Подзона 5 – включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Царевец“, бул. „Ген. Колев“, бул. „Чаталджа“, ул. „Братя Бъкстон“, ул. „Битоля“

Предвижда да се извършат дейности по следните улици: ул. „Чавдар войвода”, ул. "Кирил Шиваров", ул. "Прилеп", ул. „Дойран”, ул. „Тракия”, ул. "Битоля”, ул. "Тулча", Кръстовището на ул. "Тулча" и ул. Подпол. Свещаров", Кръстовището на ул. "Топра Хисар" и ул. "Тодор Димов", ул. "Топра Хисар", ул. "Христина Морфова", ул. „Подпол. Свещаров", ул. "Тодор Димов", Кръстовището на ул. "Тодор Димов" и ул. "Кюстенджа", ул. „Селиолу“, ул. "Кюркчиев", ул. „Соколска”, ул. „Кюстенджа”, улицата до "Реаната", ул. „Генерал Скобелев”, Паркинг при бл. 49, ул. „Люлебургаз” и паркинг на бл. 1, паркинг и локално между бл. 1 на "Дж. Баучер" и бл. 4, паркинг и локално между бл. 2 и 3, ул. "Лозенград", ул. "Генерал Тошев", ул. "Джеймс Баучер" и прилежащи паркинги.

Подзона 6 – включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Царевец“, бул. „Васил Левски“, бул. „Осми Приморски полк“.

Ремонтните дейности са по ул. „Д-р Басанович“, ул. „Мадара“, ул. „Св Ирина“, ул. „Бор“, ул. „Явор“, ул. „Каймакчалан“, ул. „Зора“, ул. „Д-р А. Головина“, ул. „Бреза“, които са част от инвестиционен проект за „Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир” - бул. „Васил Левски” – бул. „Осми Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна”. Финансирането му не попада в индикативната стойност на проекта за зелена зона, тъй като същият ще се реализира от други проекти за финансиране.

Подзона 7 – включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. „Осми Приморски полк“, бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Борис I“, ул. „Никола Вапцаров“.

Предвижда се да се извършат дейности по следните улици: 19-ти м. р. - бл. 1; на кръстовището на бл. 1 и бл. 2; бл. 2; между бл. 2 и бл. 3; между бл. 4 и бул. "Осми приморски полк"; между бл. 4 и ОДЗ "Чайка"; между бл. 7 и бл. 26 до игрището; между бл. 5 и бул. "Осми приморски полк"; между бл. 26 и бл. 7; между бл. 26 и променантната алея; паркинг при ОУ „Г. С. Раковски" и тенис кортовете; между ОУ „Г. С. Раковски" и тенис кортовете в алеята; между бл. 10 и ОУ "Г. С. Раковски"; между ОДЗ "Чайка" и бл. 3; между ОДЗ "Чайка" и ОУ "Г. С. Раковски"; между бл. 10 и бл. 12; между бл. 13 и бл. 15; между бл. 14 и каре блокове 15,16; между бл. 16 и бл. 17; между бл. 19 и променантната алея; паркинга между бл. 19 и бл. 107; между бл. 18 и АБ; паркинг между бл. 23 и бл. 189; паркинг между бл. 22 и бл. 23; паркинг между бл. 22 и бл. 21; паркинг между бл. 20 и бл. 21; между карето на блокове 21-23 и ДКЦ "Чайка", бл. 18; всяко влизане от ул. „Н. Й. Вапцаров" .

20 - ти м. р. - между бл. 66 и бл. 67; паркинг при бл. 65, 66; между бл.65 и бл. 67; паркинг при бл. 65, 64; между бл. 64 и бл. 67; бл. 63 – паркинг; между бл. 62 и бл. 61; между бл .62 и СВА; между бл. 67 и бл. 68; бл. 68; между ОДГ "Ален мак" и бл. 68; между бл. 191 и бл. 192; кръстовището между бл. 68 и читалището; ул. "Рупи"; пред бл. 59; между ОДГ "Ален мак" и каре блокове 59-62; между бл. 59 и бл. 60; между бл. 60 и бл. 61; при бл. 184, 185, 186; при бл. 68 и бл. 188; ул. "Александър Стамболийски"; между бл. 50 и бл. 52; между бл. 50 и бл. 51; бл. 51; между спортното училище и карето на блокове 52-55; бл. 56 – паркинг; кръстовището на бл. 58 и локалното платно на бул. "В. Левски"; кръстовището на бл. 57 и локалното платно на бул. "В. Левски"; кръстовището на бл. 56 и бл. 55; бл. 55 и локалното платно на бул. „В. Левски“; между бл. 54 и бл. 55; между бл. 53 и бл. 54; между бл. 52 и бл. 53; между бл. 202 и 47; между бл. 47 и бл. 48; между бл. 48 и бл. 49; между бл. 49 и бл. 34; между бл. 33 и бл. 34; бл. 36; бл. 38; между бл. 32 и локалното платно на бул. „В. Левски“; между бл. 30 и локалното платно на бул. „В. Левски“; бл. 47; бл. 41; между бл. 39 и ЦДГ; Алея "Акад. Обрешков"; между бл. 37 и МГ; между бл. 43 и бл. 44; между бл. 44 и бл. 45; при пазара.