Близо 230 000 са работещите варненци

Мисия Варна

25-03-2022, 14:00

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Най-голям брой от заетите лица в областта са със средно образование

През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години в област Варна са 229.9 хил., или 75.1% от населението на същата възраст, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Общият брой на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 230.6 хил., от които 127.8 хил. са мъже, а 102.8 са жени.  Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 58.1%, съответно 67.0% за мъжете и 49.8% за жените.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 226.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.8%, съответно 81.1% за мъжете и 66.5% за жените.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 68.8%.

Броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години с висше образование е 72.1 хил., със средно - 127.2 хил. и с основно и по-ниско образование - 26.9 хиляди.

Коефициентът на заетост при лицата на възраст 15 - 64 навършени години с висше образование е 89.7%, за лицата със средно образование той е 76.2%, а за лицата с основно и по-ниско образование - 45.5%.

Безработните лица са 3.9 хил., а коефициентът на безработица достига 1.7%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 76.3 хил., от които 27.0 хил. са мъже и 49.4 хил. - жени.