Административният съд разгледа две дела за местния вот във Варна

Новините

13-11-2023, 16:27

Снимка:

Административен съд – Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Едното е за кмета на район "Аспарухово", а другото е от кандидат за общински съветник.

Днес се проведоха открити съдебни заседания по две избирателни дела. Производството на първото дело е образувано по  жалба против Решение №259/30.10.2023 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК) Варна, с което Ивайло М. е обявен за избран на първи тур за кмет на район „Аспарухово“. Съдът, по искане на жалбоподателя, назначи съдебно-графологична експертиза на подписите на протоколите и определи вещото лице.

Жалбоподателят оспорва авторството на протоколите от 7 избирателни секции в район „Аспарухово“. Задачата на вещото лице е да отговори на въпроса дали подписите в протоколите на посочените 7 избирателни секции съответстват на 63-мата членове на секционните избирателни комисии.

Съдът насрочи делото за разглеждане на 20 ноември 2023 г. от 11.30 ч.

Открито съдебно заседание се проведе и по делото, образувано по жалба на Даниел Н., в качеството му на кандидат за общински съветник, участвал в местните избори на 29 октомври 2023 г., срещу  Решение № 260/30.10.2023 г. на Общинската избирателна комисия Варна /ОИК/, за обявяване на резултатите от избора и разпределението на мандатите за общински съветници само за листата на МК „Български гласъ“.

Припомням, че според жалбоподателя Общинската избирателна комисия  неправилно е приела, че е  получил само 615 валидни предпочитания /преференции/, вместо подадените, според него, 751.

Даниел Н. иска от съда да обяви за недействителен избора на Антон  А. за общински съветник от листата на МК „Български гласъ“ по оспореното Решение и да върне делото като преписка на Общинската избирателна комисия Варна, за обявяването му за общински съветник.

В хода на заседанието съдът докладва и прие доказателствени искания. Съдът прие за безспорно между страните, което е отразено и в протоколите на ОИК, а именно, че в местните избори са отчетени 7 732 недействителни бюлетини и тяхната недействителност не се оспорва от страните.

В резултат отпадна необходимостта да се броят недействителните бюлетини. По искане на жалбоподателя се направи преглед на 14 протокола от посочени от него изборни секции. Направи се и преглед на видеозаснемането на броенето по посочените от жалбоподателя секции, в уточнени от него времеви периоди.

След видеонаблюдението се установи, че само в 78-ма избирателна секция има разлика с 1 глас в полза на Даниел Н. В резултат съдът счита, че не следва да се преминава към броенето и на действителните бюлетини и даде ход по същество на спора.

Съдът даде възможност на страните за писмени бележки в 3-дневен срок от излизането на протокола.

Съдът ще се произнесе с решение по делото в законоустановения срок.