Постигнаха споразумение за надзорния орган на ЕС за пране на пари

Новините

14-12-2023, 17:17

Снимка:

Пресцентър Емил Радев

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

AMLA ще наблюдава пряко най-рисковите трансгранични финансови и кредитни институции, заяви евродепутатът Емил Радев.

Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха политическо споразумение за създаването на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AMLA). След 2-годишни усилия и 11-часови тристранни преговори по законодателните текстове през изминалата нощ беше постигнато съгласие относно правомощията на бъдещата агенция.

„Европейският парламент отреди на AMLA важна и силна роля в борбата с мръсните парични потоци. Днес, когато финансовите престъпления са с все по-ясно изразен трансграничен характер, очакваме новото законодателство да повиши сигурността и да подобри сътрудничеството между надзорните органи и между звената за финансово разузнаване в държавите членки“, коментира Емил Радев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ и докладчик по регламента за AMLA. Той представлява Европейския парламент в преговорите по досието заедно с колегата си Ева Мария Попчева (Renew Europe) – испански евродепутат от български произход.

„Чрез агенцията, която се създава, за първи път в ЕС ще се упражнява пряк контрол върху най-рисковите компании във финансовия сектор, както и върху доставчиците на криптовалута, които работят в 6 държави членки. AMLA ще подпомага звената за финансово разузнаване с анализа на съмнителни трансакции и откриването на случаи на пране на пари“, обясни още Радев.

Новият орган ще бъде център на интегрирана система с участието и на националните структури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ще се управлява от Председател и Изпълнителен съвет от петима независими членове.

Първоначално AMLA ще ръководи надзора на до 40 кредитни и финансови институции, които представляват висок риск в 6 държави членки. За останалите задължени субекти надзорът срещу изпирането на пари и финансирането на терористите ще остане предимно на национално ниво.

С временното споразумение, освен това, се въвежда механизъм за сигнализиране при нередности. AMLA ще играе ролята на медиатор по искане на финансов надзорен орган, като в случай на продължаващо неразбирателство нейното решение ще има задължителен характер. Агенцията ще наблюдава и мерките, които рисковите субекти от финансовия сектор под нейния пряк надзор прилагат, за да се справят със заобикалянето на целеви финансови санкции, каквито например ЕС е предприел спрямо Русия.

„При преговорите беше възприет предложеният от ЕНП подход, с който оценката на финансовите и кредитните институции се извършва въз основа на остатъчния риск. Поставя се акцент и върху засиленото сътрудничество с други агенции като Европол, Евроюст, Европейската прокуратура и Европейската служба за борба с измамите“, допълни българският евродепутат Емил Радев.

Предстои в началото на следващата година да се постигне споразумение и за мястото на седалището на новата агенция. 9 държави членки се борят за домакин на AMLA.

Като част от по-голям законодателен пакет, включващ директивата за механизмите за борба с изпирането на пари и регламент за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които все още са обект на преговори между Съвета и Парламента, формалното приемане на AMLA се очаква в първите месеци на следващата година.