Днес съветниците гласуват отмяна на решение за продажба на 9 дка земя в “Младост”

Мисия Варна

25-01-2024, 09:32

Снимка:

Общински съвет - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Съветниците трябва да решат и кой да оглави ПК „Благоустройство и комунални дейности“, ВрК „Правна“ и ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна“.

Заседание №5 на Общински съвет – Варна ще се проведе днес – 25 януари, от 9:00 часа в зала „Пленарна“. В проекта за дневен ред са включени 7 точки.

Съветниците ще решат дали да бъдат открити процедури за безвъзмездно придобиване на имоти – държавна собственост. Община Варна иска да получи от държавата пет имота в районите „Одесос“, „Приморски“ и „Младост“ за реализацията на общественозначими проекти. За четири от терените има изразено положително становище от комисията по собственост и стопанство, но е необходимо решение на местния парламент.

На гласуване ще бъде подложено и предложение за отмяна на решение на предходния Общински съвет за провеждане на конкурс за продажба на имот от близо 9 дка в район „Младост“.

Предложения за увеличаване на капитала на ДКЦ V “Св. Екатерина“ и одобряване на застраховател на Онкоболницата също фигурират в дневния ред.

Предстои Общинският съвет да обяви конкурс за избор на член на Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене“. Необходимо е също да бъдат избрани представители на общината в общите събрания на дружествата, в които тя е акционер или съдружник.

Съветниците трябва да решат и кой да оглави ПК „Благоустройство и комунални дейности“, ВрК „Правна“ и ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна“.

Последна точка е дискусия с гражданите.