Viva Air Shengen на летището в Балчик

Новините

13-04-2024, 12:21

Снимка:

Радио Варна/Румен Сарандев

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Планира се в края на ап­рил бъл­гар­ски ле­ки са­мо­ле­ти да осъ­щес­твят ре­цип­ро­чен по­лет до Ру­мъ­ния, като ле­ти­ще Бал­чик се вклю­чи с два хе­ли­коп­те­ра.

Прие­ма­не­то на Бъл­га­рия в Шен­ген­ско­то прос­тран­ство по въз­дух бе отбелязано на ле­ти­ще Бал­чик под наслов "Viva Air Shengen", съобщи Радио Варна.

На събитието присъстваха мно­го официал­ни ли­ца и ди­рек­то­ри на граж­дан­ски ле­ти­ща в стра­на­та.  В празничното отбелязване на приемането ни в Шнгенското пространство по въздух се включиха самолети от Румъния.

"Инициативата е от летище Тузла, с което се цели да се провери действието на Шенген по въздушна граница“ – обясни  Иван Димитриев – изпълнителен директор на Летище София, което е администратор и на летището в БалчикПо думите му от датата на приемането ни във въздушен Шенген досега са приети два международни полета.

Планира се в края на ап­рил бъл­гар­ски ле­ки са­мо­ле­ти да осъ­щес­твят ре­цип­ро­чен по­лет до Ру­мъ­ния, като ле­ти­ще Бал­чик се вклю­чи с два хе­ли­коп­те­ра.