Новини с таг летище Балчик

Победителите в конкурса, заедно с двата екипа подгласници, получиха парични награди, осигурени от „Албена“ АД.

Студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и Университета по архитекту...

Животът | 07-05-2024, 16:25 | Varnautre.bg

Организатори са ВСУ "Черноризец Храбър" и букурещкия университет "Йон Минку".

Архитектурният факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и Факултета...

Животът | 14-04-2024, 17:14 | Varnautre.bg

Планира се в края на ап­рил бъл­гар­ски ле­ки са­мо­ле­ти да осъ­щес­твят ре­цип­ро­чен по­лет до Ру­мъ­ния, като ле­ти­ще Бал­чик се вклю­чи с два хе­ли­коп­те­ра.

Прие­ма­не­то на Бъл­га­рия в Шен­ген­ско­то прос­тран­ство по...

Новините | 13-04-2024, 12:21 | Varnautre.bg